1. Početna
  2. Društvo
  3. Socijalna politika
  4. MODS objavio rezultate istraživanja i analize lokalnih sporazuma za zaštitu dece od nasilja

MODS objavio rezultate istraživanja i analize lokalnih sporazuma za zaštitu dece od nasilja

MODS

Beograd, 12. februar 2017. (MODS) – Mreža organizacija za decu Srbije – MODS u partnerstvu sa UNICEF-om, a uz stručnu podršku SeConS grupe za razvojnu inicijativu, sprovela je nacionalno istraživanje sa ciljem da se utvrdi postojanje i funkcionalnost intersektorske saradnje na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja kao i dobijanje smernica za rad na njenom unapređenju. 

Rezultati ovog istraživanja objedinjeni su u izveštaju „Međusektorska saradnja na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u lokalnim samoupravama – analiza lokalnih sporazuma“, koji su sastavili istraživači SeConS grupe za razvojnu inicijativu, a koji je poslužio kao osnova za “Smernice za unapređenje međusektorske saradnje na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u lokalnim samoupravama” .

Na osnovu rezultata istraživanja izrađena je mapa koja daje uvid u to u kojim opštinama postoje lokalni intersektorski sporazumi za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Pored toga, Mapa sadrži informacije o važećim sporazumima o intersektorskoj saradnji u primeni protokola za zaštitu od nasilja u određenoj lokalnoj samoupravi.

Istraživanje je integralni deo IPA II projekta Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, koji se sprovodi u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-a, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…