Mladi rade na unapređenju bezbednosti mladih

Krovna organizacija mladih Srbije

Koordinator Radnog tela za bezbednost mladih Petar Delić i koordinator programa KOMS-a Vladan Đukanović, tokom novembra i decembra 2015. godine, sastajali su se sa predstavnicima/cama 6 gradova i opština kako bi mapirali potrebe mladih i prikupljene inpute integrisali u Smernice za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade (LAPM), čime je stvoren okvir da se adekvatno odgovori na bezbednosne izazove mladih, ali i da se mladi zainteresuju za kontekst bezbednosti i da se više uključe u donošenje odluka na ovu temu.

Izazovi sa kojima se mladi svakodnevno suočavaju brojni su i tiču se različitih oblasti života, od loše ekonomske situacije i rastućeg siromaštva, do obrazovanja koje ne odgovara tržištu, visoke nezaposlenosti i lošeg zdravstvenog statusa. Sa ovakvim kulturno-istorijskim nasleđem, mladi su opterećeni bezbednosnim pretnjama, izazovima i rizicima koje podstiču nasilničko ponašanje, netoleranciju i rizično ponašanje.

Budući da je doba mladosti posebno osetljiv period, neophodno je da se tema bezbednosti mladih poblematizuje na sistematski i sveobuhvatan način, boljom međusektorskom saradnjom kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Pri tome, treba uzeti u obzir da su mladi krajnje heterogena kategorija i da različite grupe mladih imaju specifične bezbednosne probleme i izazove i samim tim rešavanju tih potreba prići na individualan način.

Budući da ne postoji sistemski pristup širenja znanja o bezbednosti i da ne postoji dovoljno razvijen sistem zaštite mladih, jasno je da moramo uložiti dodatne napore kako bi mladi bili tolerantniji, manje izloženi nasilju, rečju, bezbedniji. U Srbiji je nedovoljno razvijeno shvatanje koncepta ljudske bezbednosti (nasuprot tradicionalnom shvatanju državne bezbednosti), što se posebno ogleda na lokalnom nivou i samim tim ne postoji adekvatan odgovor lokalnih zajednica na bezbednosne pretnje, rizike i izazove sa kojima se mladi suočavaju.

U tom svetlu, Krovna organizacija mladih Srbije radi na stvaranju uslova za razvijanje bezbednosne kulture mladih. Tokom novembra i decembra, koordinatori programa za razvijanje bezbednosti mladih obišli su 6 opština i gradova u kojima ističe Lokalni akcioni plan za mlade (LAPM), kako bi se prilikom izrade novih LAP-ova integrisala komponenta bezbednosti mladih.

Evaluacija predhodne Nacionalne strategije za mlade pokazuje da nije bilo dovoljno međusektorske saradnje, a to se pokazalo tačnim i tokom poseta gradova obuhvaćenim projektom. Tokom sastanaka predstavnici KOMS-a sastali su se sa čelnicima lokalnih vlasti u Zrenjaninu, Novom Pazaru, Kraljevu, Obrenovcu, Požarevcu i Velikom Gradištu ali i sa predstavnicima škola, lokalnih saveta za bezbednost, saveta za mlade, Kancelarija za mlade, Centara za socijalni rad, policije i organizacija kada je utvrđeno da postoji izražena potreba za boljom saradnjom među ovim akterima.

Druga stvar koju je neophodno pospešiti je potreba za uvažavanjem specifičnosti različitih kategorija mladih u rešavanju bezbednosnih izazova. Ukoliko uzmemo u obzir primer rodne karakteristike mladih i podatak da su mladi muškarci najčešće počinici krivičnih dela, a da su mlade žene najčešće žrtve nasilja, jasno je da bezbednosni problemi mladih zahtevaju razvijanje posebnog pristupa.

Izvor:Krovna Organizacija Mladih Srbije

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…