1. Početna
  2. Borba protiv korupcije
  3. Mišljenje Agencije o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Mišljenje Agencije o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

kancelarija

Beograd, 22. avgust 2017. – Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju.

Predlog zakona sadrži značajne novine, koje bi trebalo da doprinesu efikasnijem sprovođenju stečajnog postupka i poboljšanju namirenja poverilaca.

Međutim, Predlogom zakona nisu obuhvaćene sve izmene pomenute u Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije i Revidiranom akcionom planu za njeno sprovođenje.

Na primer, predloženim izmenama i dopunama nije obuhvaćeno preciziranje većih ovlašćenja skupštine poverilaca za smenu stečajnog upravnika, kao i predviđanje obaveze stečajnog upravnika da izvrši analizu poslovanja stečajnog dužnika za određeni vremenski period pre pokretanja stečaja.

S druge strane, Predlogom zakona nisu obuhvaćene ni potrebne izmene u delu koji se tiče imenovanja stečajnog upravnika i vršenja stručnog nadzora nad njegovim radom. Pored ovoga, pojedine odredbe Predloga zakona sadrže rizike korupcije, koji se, pre svega, odnose na davanje širokih diskrecionih ovlašćenja stečajnom sudiji za odlučivanje o određenim pitanjima.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje identifikovanih nedostataka dodatno doprinelo stvaranju adekvatnog pravnog okvira u oblasti stečaja, kao i ostvarenju ciljeva iz strateških dokumenata za borbu protiv korupcije.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…