1. Početna
  2. Borba protiv korupcije
  3. Marković: Planovi integriteta mogu uticati na primenu propisa u slučajevima trgovine ljudima i u slučajevima porodičnog ili partnerskog nasilja

Marković: Planovi integriteta mogu uticati na primenu propisa u slučajevima trgovine ljudima i u slučajevima porodičnog ili partnerskog nasilja

Anđelka Marković

Beograd, 24. april 2019. – Produžen je rok za prijavu za obuku o planovima integriteta u institucijama sistema socijalne politike sa nadležnostima u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima patnerskog ili porodičnog nasilja.

Rok za prijavu otvoren je do subote, 27. aprila 2019. godine.

Obuka je deo aktivnosti u okviru projekta „Ka integritetu institucija sistema socijalne politike na jugu i na istoku Srbije“, koji zajednički realizuju Romski centar za demokratiju (Bujanovac), NVO Tri tačke (Beograd) i udruženje RIME (Zaječar) i koji se finansira sredstvima TRAG Fondacije“, rekla je Anđelka Marković, osnivačica NVO Tri tačke, u izjavi za Dijalog Net.

Nepravilnosti u radu institucija sa nadležnostima u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima patnerskog ili porodičnog nasilja pre su pravilo nego izuzetak – to godinama unazad podcrtavaju i izveštaji orgnaizacija civilnog društva i izveštaji nadležnih nezavisnih tela. Jednim delom, to jeste razlog zašto imamo primenu propisa ovakvu kakvu imamo. Sa druge strane zakonom je propisano usvajanje i primena planova integriteta – mehanizama čija je svrha prevencija korupcije i nepravilnosti u radu institucija. To je obaveza propisana za sve organi javne vlasti u zemlji. Iako planovi u našem zakonodavstvu postoje od 2008. godine, građanima ovaj mehanizmam uglavnom je nepoznat,“ objašnjava Markovićeva.

Ovo je prva od dve projektom predviđene obuke,“ navodi Markovićeva, „i namenjena je  ženama sa područja Negotina, Knjaževca, Kladova, Bora, Zaječara, Boljevca, Sokobanje, Svrljiga, Pirota, Babušnice, Dimitrovgrada, Bosilegrada, Jagodine, Ćuprije, Paraćina, Rekovca, Kruševca, Niša, Aleksinca, Doljevca, Ražnja, Trstenika, Ćićevca ili Merošine”.

Pozivamo žene koje su već aktivne u civilnom sektoru (nevladinim organizacijama, medijima, sindikatima, u strukovnim udruženjima i sl.) ili u poslovnom sektoru ili u neformalnim udruženjima ili grupama, ali i pojedinke koje nisu članice formalnih ili neformalnih udruženja građana ili su nezaposlene, ukoliko samostalno vode ili nameravaju da pokrenu samostalne inicijative u svojoj lokalnoj zajednici, da se prijave na ovu obuku. Pripadnice manjinskih zajednica posebno ohrabrujemo da se prijave,” kaže Markovićeva.

Ona dodaje da pored toga što bi kandidatkinje trebalo da budu “motivisane da saznaju više o planovima integriteta u lokalnim institucijama sistema socijalne politike sa nadležnostima u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima patnerskog ili porodičnog nasilja“, trebalo bi i da “budu motivisane da u budućnosti učestvuju u aktivnostima unapređenja primene propisa iz oblasti trgovine ljudskim bićima i/ili iz oblasti partnerskog ili porodičnog nasilja”.

Najavljujući obuku (koja će biti održana u Nišu od 9. do 11. maja) Markovićeva je ponovila da “svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća od 2008. godine imaju obavezu izrade svog plana integriteta.“  

Plan integriteta je dokument koji predstavlja rezultat postupka samoprocene institucije u cilju održanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike.

Nadzor nad sprovođenjem planova integriteta poveren je Agenciji za borbu protiv korupcije Republike Srbije.

S tim u vezi, Agencija za borbu protiv korupcije sačinila je Evidenciju državnih organa / institucija koji su u zakonskoj obavezi da izrade plan integriteta.

Prema podacima dostupnim na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije, ukupan broj institucija koje su bile u obavezi da donesu plan integriteta u drugom ciklusu iznosi 4.267.

Od tog broja 2.716. institucija ispunilo je svoju obavezu i izradilo i usvojilo plan integriteta, što je povećanje od 17 % u odnosu na prvi ciklus njegove izrade.

Ipak, u sistemu institucija socijalne politike, prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije sa kraja 2017. godine, plan je usvojilo 72% institucija a čak 28% institucija to nije uradilo.   

Učešće i / ili nadzor građana u materiji planova integriteta u institucijama sistema socijalne politike ne postoji”, ukazuje osnivačica NVO Tri tačke. „Polaznice upoznaćemo sa značajem i svrhom planova integriteta. Takođe, zajedno razmatraćemo mogućnosti za njihovu interakciju sa institucijama sa nadležnostima u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima patnerskog ili porodičnog nasilja – i radi bolje procene rizika u planovima integriteta i u cilju određivanja adekvatnijih mera kojima se rizici otklanjaju i u cilju doslednijeg sprovođenja planomm predviđenih mera.“ 

Detaljnije informacije o obuci i prijavi možete pročitati na sajtu NVO Tri tačke.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…