Legalitet, legitimitet i integritet borbe protiv korupcije

korupcija

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji se svodi na izreku jednog ispitanika iz Birodi istraživanja, koja glasi „Mnogo tela, malo dela“.

Ova domišljatost potvrdu ima u nalazima kako u izveštajima međunarodnih, tako i domaćih organizacija koje procenjuju stanje korupcije i borbe protiv korupcije. Da ne bude zabune, nisu ovde problem samo tela, već i strategije i zakoni na osnovu kojih su definisane neadekvatne nadležnosti, nedovoljni resursi, manjak koordinacije, preklapanje nadležnosti među telima, a pre svega neadekvatna kažnjivost.

U prilog tezi o preklapanju nadležnosti i borbi za kontrolu nad borbom protiv korupcije govori namera izvršne vlasti da putem Ministarstva pravde i tela za koordinaciju sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije preuzme “liderstvo” u ovoj oblasti od Agencije za borbu protiv korupcije. U prilog ovome govori antologijska rečenica koja stoji na 138. strani Akcionog plana za poglavlje 23 „… Predsednik Vlade kao osoba od najvećeg autoriteta u državi rešavaprobleme koji nastaju u primeni strateških dokumenata i usmerava sprovođenje antikorupcijskih mera…

Ova formulacija pod noge baca Agenciju za borbu protiv korupcije, koja kao kontrolno telo prema članu 5 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije je nadležno da koordinira i vodi borbu protiv korupcije u Srbiji. Ova vrsta personalizacije i politizacije borbe protiv korupcije u čijem središtu je „politička volja“, u suprotnosti je sa konceptom vladavine prava, ali i antikorupcijskog integriteta, koji podrazumeva sprovođenje antikorupcijska politika i strategija isključivo u okviru nadležnih institucija, sa potrebnim resurima, na zakonit autonoman, efektivan, efikasan, autoritatovan/stručan, integritativan i proaktivan način.

Autorsk tekst Zorana Gavrilovića (sociolog i autor modela lokalnih antikorupcijskih planova) možete u celosti pročitati na sajtu meravlade.rs.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…