1. Početna
  2. Vesti
  3. Evropa
  4. Srbija i EU
  5. Lažne tvrdnje u vezi korupcije u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji

Lažne tvrdnje u vezi korupcije u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji

Prenosimo reagovanje Delegacije Evropske unije u Srbiji na tekst objavljen u „Večernjim novostima“ upućeno glavnom uredniku lista.

U vezi sa člankom objavljenim na naslovnoj strani “Večernjih novosti” od 4. feburara 2016. godine pod naslovom ”Delegacija EU u Srbiji pod sumnjom za korupciju”, koji se potom nastavio na  strani 4 pod naslovom ”Evrokorupcija u Beogradu?”. Ovim putem zahtevamo da u skladu sa članovima 83, 87 ,96 ,97 Zakona o javnim informisanju u medijima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 83/2014) u celosti objavite i sa istim načinom plasmana (naslovna strana i strana 4, vrh strane) ovu ISPRAVKU koja pruža tačne, ispravne i proverljive informacije u vezi sa neosnovanim i nedokazanim, pogrešnim, i pristrasnim optužbama koje su ”Večernje Novosti” iznele.

Osvrnuli bismo se na Vaš članak pod naslovom ”Delegacija Evropske Unije pod sumnjom za korupciju” (4 februara 2016. godine), objavljenom na naslovnoj strani i naknadno na strani 4. Želeli bismo da pružimo određen broj ispravki i da zatražimo da ovu ispravku objavite na istim mestima (naslovna strana i strana 4), kao i pomenuti članak.

Ista informacija je poslata izdavaču originalnog članka koji je objavljen u ”Novoj Evropi” 18. januara 2016. godine, sa naslovom ‘Igrice EU Komisije u Srbiji”, čije ste delove objavili bez bilo kakve provere da li su te informacije tačne.

Projekat koji spominjete jeste zapravo ”Promocija i zaštita imovinskih prava interno raseljenih lica – izbeglica, kao i povratnika u okviru sporazuma o readmisiji”.

Ovaj projekat je objavljen na tenderu kao ugovor o pružanju usluga od strane vlasti Republike Srbije. Tender je objavio sektor Ministarstva finansija za ugovaranje projekata i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU). Shodno tome, CFCU kao telo koje ugovara projekat, procenjuje ponude i snosi odgovornost za implementaciju uključujući i proces javne nabavke/selekciju najboljeg ponuđača. Ovo je bio jedan od prvih projekata pod instrumentom Predpristupne pomoći (IPA) Evropske unije za koji je Srbija sama objavila javnu nabavku kroz CFCU, kojom je rukovodila i za koju snosi odgovornost.

Delegacija EU vrši ex-ante kontrolu zakonitosti i pravilnosti evaluacione procedure kako bi proverila da li je ista u skladu sa finansijskim propisima i pravilima EU. Ex ante kontrola jeste pravna procena Delegacije u vezi sa koracima tokom procesa javnih nabavki (obaveštenje o ugovoru, tenderski dosije, panel evaluatora, evaluacioni izveštaj, ugovor), što su koraci koje podrazumeva tenderska procedura. Ovaj kontrolni mehanizam u vezi sa EU tenderima Delegacije EU je prihvaćen od strane Republike Srbije u okviru programskih sporazuma koje je Srbija potpisala sa EU.

Ex-ante kontrola koja se vrši od strane Delegacije otkrila je nedostatke u proceduri evaluacije za ovaj projekat i predložila je novu evaluaciju koja je u skladu sa procedurom javne nabavke. CFCU je naknadno objavila obaveštenje o poništavanju javnog poziva (dokument je dostupan na sajtu (webgate.ec.europa.eu), koji je pozvao iste učesnike tendera da ponovo daju svoje ponude. U skladu sa tim netačna je i zlonamerna tvrdnja, da se ovo desilo zato što je  izabrana ”pogrešna kompanija”, kako ste Vi između ostalog i naveli. CFCU, kao i Evropska komisija, su u obavezi da pažljivo procene tačnost tenderske procedure kako bi se novac poreznih obveznika valjano koristio, ovo može obuhvatiti otkazivanje tendera ukoliko nisu poštovane procedure prijavljivanja.

Suprotno tvrdnjama iznetim u vašem članku, Delegacija nije bila uključena u evaluaciju kako bivših tako i novih ponuda iz ovog tendera, već ima ulogu kao posmatrača tog procesa. Delegacija nema nikakvu ulogu u donošenju odluka u pogledu evaluacije tendera koje sprovodi CFCU. Kao što smo prethodno konstatovali, CFCU je vodila ovu tendersku proceduru uz pomoć ex ante provere Delegacije. Novu evaluacionu komisiju će ponovo voditi predstavnici srpskih vlasti.

Uprkos vašim navodima, Delegacija nema na raspolaganju bilo kakve činjenične informacije  koje bi ukazivale da je jedan od učesnika tendera trebao biti isključen iz tenderske evaluacije zbog sukoba interesa. Takodje nije istina da kompaniju koja je dostavila ponudu za ovaj projekat vodi bivši službenik Delegacije, kao što navodite u tekstu.

Treba imati u vidu da Delegacija striktno poštuje procedure prilikom procene objektivnosti i pravednosti evaluacije, ovo takođe uključuje predlog odbacivanja evaluacije i ponovno zasedanje evaluacione komisije.

Zarad transparentnosti i tačnosti, Delegacija od Vas očekuje da objavite ovu ispravku. Mi Vam stojimo na raspolaganju za sve dodatne informacije koje će Vam možda biti neophodne kako bi ispravili očigledan pokušaj kaljanja ugleda Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, kao i njenog napora da pomogne Srbiji da sredstva poreznih obveznika EU koristi na zakonit, pravedan i transparentan način.

Činjenica da se neki tekst prenosi, ili se široko koristi kao izvor za drugi tekst, pa još i u drugoj publikaciji, ne oslobadja novinara i prenosioca informacije da proveri istinitost informacija iznetih u tekstu koji preuzima ili čije delove koristi.

Izvor: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…