Kreatori budžeta onemogućavaju funckionisanje službe Poverenika

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da za sada poznate projekcije Budžeta za 2016.godinu u delu koji se odnose na obezbeđenje sredstava za funkcionisanje institucije Poverenika, izražavaju očiglednu nameru da se rad institucije bitno oteža odnosno, na nešto duži rok onemogući.

U prilog tome nedvosmisleno i najbolje govori činjenica da je planirani fond za plate zaposlenih u službi Poverenika za skoro 30% manji od fonda koji je Poverenik imao na raspolaganju tokom 2015. godine.

Nije sasvim jasno ko stoji iza ovog, budući da su saradnici Poverenika u komunikaciji sa Minstarstvom finansija dobili informacije da je "limit odredilo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu". Ali ne ulazeći u raspravu o pravu jednog ili drugog ministarstva, da bez ikakvih konsultacija sa Poverenikom ovako radikalno pogoršava uslove za rad jedne nezavisne institucije jedna stvar je očigledna – sredstva koja se planiraju nisu dovoljna ni za plate već postojećeg broja zaposlenih u službi Poverenika, što znači da "kreatori" budžeta planiraju otpuštanja u službi Poverenika.

Takva koncepcija "kreatora" budžeta je u potpunoj suprotnosti sa stvarnošću. Dobro je poznato da Poverenik i inače hronično radi sa brojem zaposlenih koji je daleko manji od planiranog (59%), a da je suočen s ogromnim, stalno rastućim brojem zahteva za zaštitu prava, te da je zbog toga nužan angažman još jednog broja saradnika, a nikako smanjenje već postojećeg broja.

Takva koncepcija "kreatora" budžeta u totalnoj je suprotnosti sa nizom strateških dokumenata Vlade i Skupštine (Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije, Strategija reforme javne uprave, Akcioni plan za poglavlje 23 itd.) koji svi bez izuzetka predviđaju jačanje kadrovskih kapaciteta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Poverenik stoji na stanovištu da je očigledno da iza ovakvog planiranja budžeta stoje najblaže rečeno neprincipijelni motivi. Nezavisno od toga naglašava da bi "kreatori" budžeta osim o tome da ovakvim planiranjem najozbiljnije ugrožavaju funkcionisanje institucije Poverenika, morali da vode računa i o tome da svrha navedenih i sličnih "fundamentalnih" dokumenata nikako nije, bar ne bi smela biti, (samo)obmanjivanje.

Izvor:Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…