1. Početna
  2. Borba protiv korupcije
  3. Korupcija na pjeni od mora?

Korupcija na pjeni od mora?

Podgorica, 13. septembar 2016. (NVO MANS) – Blokiranje konkurencije, fingiranje nadmetanja, te neosnovano „pumpanje“ iznosa u ponudama, glavne su karaktertistike ovogodišnjih tendera za zakup crnogorskih plaža i kupališta, u čemu su aktivnu ulogu imale i tenderske komisije Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom (JPMD), pokazuje analiza Istraživačkog centra MANS-a.

MANS je istraživao tendere za zakup plaža i kupališta za 2016. godinu, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane samog JPMD. Upoređujući podatke i ponude za ovogodišnje tendere, Istraživački centar MANS-a je otkrio da je na snazi sistem utemeljen u odlukama JPMD koji omogućava potpunu manipulaciju tenderskom procedurom.

JPMD je kreiralo sistem vrednovanja ponuda na tenderima koji je omogućio da čak i ponuđači sa najnižim ponudama pobede na tenderu, što je značilo na desetine hiljada evra manje u budžetu tog javnog preduzeća. Naime, sistem je podrazumevao da najviše poena na tenderu nosi najviša ponuđena cena, zatim ponude koje su dostavljali bivši zakupci plaža po osnovu“iskustva i referenci u gazdovanju plaža“, dok su ostale ponude bez obzira na iznos nosile manje poena.

Sistem vrednovanja je funkcionisao po principu da na tenderu prvo mesto odnese ponuda sa najvećim iznosom, najčešće potpuno nerealnim, dok je drugo mesto pripadalo ponuđaču sa „najvećim iskustvom u gazdovanju plažama“, bez obzira na visinu ponude. Nakon sprovedenog tendera, pobednik je odustajao od zaključivanja ugovora, a tenderska komisija je umesto raspisivanja novog tendera, po automatizmu ugovor dodeljivala drugorangiranom, iako nije nudio najviše novca za predmetnu plažu.  Svi ostali zainteresovani ponuđači koju su bili spremni da plate mnogo veće iznose time su ostajali bez prilike da zakupe kupališta. Ovo je bilo omogućeno odlukama JPMD koje je naknadno u javnom pozivu za tender brisalo obavezu tenderske komisije da ponovo utvrđuje rang listu i donosi novu odluku o najpovoljnijoj ponudi. Ovakav način manipulacija tenderskom procedurom je bio najvidljiviji u opštinama Budva i Ulcinj.

Ko su bili članovi tenderskih komisija

Članovi tenderske komisije koja je sprovela postupak za izdavanje plaže Kamenovo i plaže u Bečićima bili su Dragoljub Marković, Sabrina Čuturić i Jelena Pavićević, dok je zamenik člana/asistent bio Darko Kuljača. Članovi tenderske komisije koja je na sporan način izdala pomenute plaže u Ulcinju bili su Klaudija Pejović, Milica Vujanović i Andrej Purić.

Javnim pozivom za zakup kupališta u opštini Budva bio je predviđen i zakup plaže Kamenovo, koja je po planu podeljena na dva dela. Minimalna cena za zakup zapadnog dela plaže bila je 26.742,00€, dok je cijena istočnog dela bila 12.944,00€. Svi ponuđači su uz ponudu morali da prilože naplative bankarske garancije u iznosu od 10.000€ za zapadni i 5.000€ za istočni deo Kamenova.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda u koji je Istraživački centar MANS-a imao uvid pokazuje da je za obe plaže konkurisao izvesni Vaso Dedivanović, ponudivši neverovatnih 500.000€ za zapadni deo i 600.000€ za istočni deo plaže. To je ukupno činilo ponudu od 1.100.000€. Sa druge strane, za oba jela plaže konkurisali su i bivši zakupci, podgorička „Kamenovo beach“ i budvanska kompanija „La Suerte“, uz još nekoliko zainteresovanih ponuđača sa ponudama značajno većim od minimalne cene.

Nakon što je pobedio u javnom nadmetanju za oba dela plaže, Dedivanović je obavestio tendersku komisiju da odustaje od zakupa, koja je potom pozvala drugorangirane kompanije da zaključe ugovor. Iako je bilo unosnijih ponuda u odnosu na ponude bivših zakupaca, oni su zauzeli drugo mesto zbog bodova osvojenih na osnovu iskustva u upravljanju kupalištima.

Tako su podgorička „Kamenovo beach“ i budvanska „La Suerte“, sa ponudama koje su bile za samo 3€ veće od minimalne cene postali zakupci ekskluzivnog dela crnogorske obale.  Vlasnik „Kamenovo Beach“ je Dejan Pejović, sa izvršnim direktorom Igorom Pejovićem, dok je vlasnik i izvršni direktor „La Suerte“ Nikola Pejović. Zanimljivo je i da prezime Pejović nosi i još jedan učesnik na ovom tenderu, Suzana Pejović, vlasnica i osnivač kompanije „BIP Hotels“.

Krivica nije prepreka za funkciju u JPMD

Crnogorsko tužilaštvo se do sada nije ozbiljnije bavilo zakupcima plaža, niti proveravalo poreklo basnoslovnih suma koje se nude za pojedine lokacije. Sa druge strane, tužilaštvo jeste proveravalo rad JPMD ali preciznijih informacija o tome i dalje nema u javnosti, osim podatka da je bivši direktor tog javnog preduzeća razrešen sa te funkcije nakon što je sa Specijalnim državnim tužilaštvom sklopio sporazum o odloženom krivičnom gonjenju. Mediji su tada izveštavali da je upravo nezakonito izdavanje plaža i kupališta bilo osnov za procesuiranje Barovića. Uprkos činjenici da je potpisivanjem takvog sporazuma faktički priznao krivicu, Barović je i dalje zaposlen u JPMD na mestu savetnika novog direktora, Predraga Jelušića. 

Prema podacima do kojih je došao MANS, Vaso Dedivanović koji je za plažu u Kamenovu ponudio godišnju rentu od 1,1 milion eura zaposlen je kao menadžer u kompaniji „BIP Hotels“ koja je takođe učestvovala na tenderu. Podaci iz registara kompanija i nekretnina pokazuju da Dedivanović na svoje ime nema registrovanih kompanija, niti poseduje bilo kakve nekretnine, što dodatno potvrđuje sumnje da je pomenuta milionska ponuda za plažu na Kamenovu bila samo deo uanpred smišljenje taktike kako bi se izigrala tenderska procedura.

Na sličan način je izdata i jedno od kupališta u Bečićima, nakon što se ponuđač Savo Burzan kao prvorangirani sa ponudom od 130.000 eura, povukao iz tendera, plaža je izdata podgoričkoj kompaniji „Arcadia“ i fizičkom licu Dejanu Ivanoviću kao drugorangiranim za iznos od 16.000 €. Za predmetnu plažu je tražena minimalna cena zakupa od 15.967€. Kao i u prethodnom slučaju, JPMD nije ponovilo tender i formiralo novu rang listu, već je plaža dodeljena drugorangiranom ponuđaču.

Da manipulacije nisu bile prisutne samo na budvanskom delu obale pokazao je tender za zakup kupališta na teritoriji opštine Ulcinj, na kome je bilo ponuđeno 37 plaža. Jedna od njih bila je i plaža u uvali Valdanos, koja je bila ponuđena po minimalnoj ceni zakupa u iznosu od 4.853€. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda pokazuje da su za pomenuto kupalište postojale sledeće ponude:

Ljuljzim Nimanbegović je sa basnoslovnom ponudom pobedio na tenderu sa 50 bodova, dok je Arben Nimanbegović bio drugorangirani zbog referenci i iskustva, na osnovu kojih je ostvario 21 bod, uz 1.68 osvojen bod za ponuđenu cenu koja je bila za samo 47€ veća od minimalne cene. Kao i u budvanskom slučaju Ljuljzim Nimanbegović obavestio je JPMD dobro da odustaje od ponude, koje je potom pozvalo Arbena Nimanbegovića da pristupi zaključenju ugovora o korišćenju morskog dobra. Indikativno je što JPMD, odgovorno za upravljanje kupalištima, nije ni pokušalo da reaguje i spreči očiglednu zloupotrebu tendera i blokiranje konkurencije kojim je oštećen budžet. Ponuda Arbena Nimanbegovića bila je najniža od svih pristiglih, a nije pomoglo ni to što je ponuđač sa drugom najvišom ponudom podneo prigovor.

Na sličan način je u Ulcinju izdata i Mala/Gradska plaža koja je na tenderu ponuđena za minimalnih 1.560€. Na ovaj poziv je pristiglo pet ponuda u iznosima od 1.560,65 € do neverovatnih 351.837 €.

Škreljina ponuda nagrađena je očekivanom pobedom u javnom nadmetanju, sa ostvarenih maksimalnih 50 bodova. Sa druge strane, ponuđač Ana Fabris je na osnovu referenci iz zakupa plaže u 2013,2014, i 2015. godini i ponuđene cene ostvarila 21,22 boda i zauzela drugo mesto. Nakon što se Škrelja povukao iz tendera, ugovor je pripao Fabrisovoj iako su drugi ponuđači imali i do dvadeset puta vredniju ponudu od nje. Na taj način, taj deo male ulcinjske plaže izdat je za 0,65€ više u odnosu na cenu po kojoj je bio ponuđen na nadmetanje.

 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…