Konvent analizirao vezu vladavine prava i socijalne politike i politike zapošljavanja

boginja pravde

Valjevo, 17. novembar 2020. – Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) organizuje onlajn okrugli sto na kojem će predstaviti analizu Vladavina prava kroz Poglavlje 19 – socijalna i politika zapošljavanja.

Osnovna prava u Poglavlju 19 identifikuju kroz ukrštanje evropskih, međunarodnih i nacionalnih propisa.

Na evropskom nivou to su Evropska povelja o ljudskim pravima, Evropska konvencija o ljudskim pravima Saveta Evrope, kao i druge konvencije Saveta Evrope.

Ustavom Republike Srbije garantovano je pravo na rad, jednaka dostupnost radnih mesta, poštovanje dostojanstva, bezbednost i zaštita na radu, ograničeno radno vreme i odmor, kao i pravo na pravičnu naknadu za rad.

Pojedina prava iz Poglavlja 19 i institucije koje imaju ulogu u ostvarivanju i zaštiti tih prava, istovremeno su predmet i Poglavlja 23, tako da se pitanje njihove usklađenosti sa pravnim tekovinama EU i postignuti nivo pripremljenosti mogu pratiti i kroz pregovore o Poglavlju 23.

Podsečamo, Konvent je platforma civilnog društva koja zastupa interese građana i građanki Srbije u svim fazama procesa evropskih integracija.

Konvent je savez udruženja nastao sa ciljem da održava i unapređuje dijalog između prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji.

Preko 750 organizacija civilnog društva uključenih u rad Konventa prati, analizira i ocenjuje napredak u procesu pristupanja Srbije Evropskoj unijji.

Još jedna važna specifičnost Konventa je sprovođenje zagovaračkih aktivnosti kako bi se građanima i građankama Srbije prezentovale verodostojne informacije o dobiti i troškovima članstva Srbije u EU.

Proces pristupanja Evropskoj uniji se kolokvijalno naziva i proces evropskih integracija. Ovaj proces predstavlja industrijsku, političku, pravnu, ekonomsku, društvenu i kulturnu integraciju država u Evropi, potpunog ili delimičnog obima.

Jedna od ključnih vrednosti na kojoj se zasniva Evropska unija je – vladavina prava.

Tokom procesa pristupanja Evropskoj uniji, države koje žele da postanu punopravan član EU imaju obavezu da od prve do poslednje faze pristupanja uspostave, promovišu i podstiču rad svih institucija koje doprinose vladavini prava u državi.

Važno je napomenuti da je Evropska komisija je 2012. godine uspostavila novi pristup vladavini prava.

Pristup se sastoji iz rešavanja najvažnijih prioriteta države koja pristupa na početku, uključujući one reforme koje se odnose na vladavinu prava i osnovne slobode.

Vladavina prava ima ključan značaj za građane i građanke. Ne samo da je vladavina prava ključni preduslov za mir, bezbednost i prosperitet, već i ojačava socijalni i ekonomski kapacitet zemlje i ima veliku moć da transformiše društvo.

Kako sve ne bi ostalo „samo na papiru“, Konvent je otvorio dijalog sa relevantnim društvenim akterima i grupama  o tome zašto je vladavina prava najvažnije poglavlje u pregovorima sa EU i kako na svakodnevni život građana, životni standard, poslovanje privrede i ukupan razvoj naše zemlje utiče nedostatak vladavine prava u bilo kojoj politici.

Osim analize Vladavina prava kroz Poglavlje 19 – socijalna politika i politika zapošljavanja, članice Konventa u seriji analiza dovode u vezu načela vladavine prava i osnovnih ljudskih prava u još četiri Pregovaračka poglavlja: Politika konkurencije (Poglavlje 8), Zaštita prava potrošača i zaštita zdravlja (Poglavlje 28), Energetika (Poglavlje 15), Zaštita životne sredine (Poglavlje 27) koja će biti predstavljena u seriji okruglih stolova, širom Srbije.

Analize i okrugli stolovi deo su projekta „Neka Pravda vlada / Let the Justice Rule“, u okviru programa Matra, koji uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije sprovodi Nacionalni konvent o EU.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…