1. Početna
  2. Društvo
  3. Konvencija protiv nasilja prema ženama stupa na snagu

Konvencija protiv nasilja prema ženama stupa na snagu

Konvencija Saveta Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici stupa na snagu 1. avgusta 2014. godine.

Ovo je važan korak u istoriji ženskog pokreta, kao i podsetnik koliko još toga treba da bude učinjeno da bi se poboljšao položaj žena i njihove dece koja su preživela nasilje.

Konvencija protiv nasilja prema ženama stupa na snagu 1. avgusta 2014. godine. Za Autonomni ženski centar, Mrežu Žene protiv nasilja i organizacije članice mreže Žene protiv nasilja Evropa (Women against Violence Europe – WAVE), predstojeći događaj predstavlja ogroman uspeh u istoriji ženskog pokreta. Konvencija je sveobuhvatni instrument na evropskom nivou koji prepoznaje nasilje prema ženama, koji je do sada ratifikovalo 13 država, a potpisale 23 države.

U narednom periodu potrebno je obezbediti njenu punu primenu, na koju se obavezuju države potpisnice, da bi se efektno delovalo u pravcu suzbijanja nasilja prema ženama.

Četiri važne teme Konvencije uključuju prevenciju, zaštitu i podršku žrtvama, gonjenje i kažnjavanje, kao i integrisane politike i praćenje.

Prevencija: podrazumeva sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici kako bi se spasili mnogi životi i smanjila ljudska patnja. Konvencija navodi zahteve za vlade država, uključujući obuku profesionalaca koji dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja, saradnju sa NVO i uključivanje medija i privatnog sektora u iskorenjivanje rodnih stereotipa i predrasuda. Pored države, važno je da se svaki pojedinac suprostavi rodnim stereotipima, štetnim običajnim i tradicionalnim praksama i diskriminaciji žena.

Zaštita: Konvencija teži da žrtvama i svedocima nasilja pruži zaštitu i podršku, što uključuje intervenciju policije i zaštitu putem opštih i specijalizovanih usluga podrške, kao što su sigurne kuće, SOS telefoni, krizni centri za žene koje su preživele seksualno nasilje i slično. Naglašava se da je važno osigurati da žrtve imaju pristup relevantnim informacijama o dostupnim uslugama podrške i zaštite.

Gonjenje i kažnjavanje: Konvencija zahteva da različiti oblici nasilja prema ženama i nasilja u porodici budu kažnjivi zakonom, te da države potpisnice uvedu nova krivična dela, kao što su psihičko nasilje, proganjanje, genitalno sakaćenje žena, prisilni brak, prisilni pobačaj i sterilizacija. Ona takođe zahteva procenu rizika, postojanje hitnih mera zaštite, postupke po službenoj dužnosti i delotvorne i srazmerne sankcije, koje odvraćaju od vršenja krivičnih dela.

Integrisane politike i praćenje: značajno je osigurati da države potpisnice poštuju svoje obaveze, što znači da stupanjem Konvencije na snagu grupa nezavisnih stručnjaka/-inja, kao i Komitet predstavnika/-ca država prate do koje mere države potpisnice primenjuju Konvenciju.

U cilju podrške ratifikaciji i primeni Konvencije, 2013. godine pokrenuta je kampanja Potpisujem.org, kao deo regionalnog projekta „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“, koji vodi Autonomni ženski centar. Kampanja je istovremeno realizovana sa partnerskim organizacijama u zemljama Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija) i državama članicama EU (Slovenija, Hrvatska i Austrija) i Evropskim ženskim lobijem (EWL).

Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rešenja i politika za zaštitu žena od nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uslova za dostizanje demokratije, ispunjenje ljudskih prava, socijalno uključivanje i usklađivanje sa evropskim vrednostima. Projekat je usmeren na podsticanje država da ratifikuju Konvenciju, a zatim da usklade svoje zakone i politike sa standardima Konvencije, kao i na praćenje njene primene. Sve aktivnosti kampanje su dostupne na internet prezentaciji: http://www.potpisujem.org/; FB stranici I Sign Campaign i Twitter @ISignCampaign.

Pozdravljajući stupanje na snagu Konvencije protiv nasilja prema ženama, Autonomni ženski centar podseća Vladu Republike Srbije i nadležna ministarstva da još uvek nisu preduzete odgovarajuće aktivnosti povodom obaveza koje su preuzete potvrđivanjem ove Konvencije.

Izvor: Autonomni ženski centar

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…