Konkursi za programe i projekte u oblastima omladinskog sektora

Raspisani su javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora: 

  1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou
  2. Javni konkurs za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju
  3. Javni konkurs za programe i projekte podrške mladima u obrazovanju, vaspitanju, bezbednosti, zdravlju i participaciji
  4. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

Pravo učešća na konkursu 1 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima;

Pravo učešća na konkursima 2, 3 i 4 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Prijave se mogu podneti elektronski ili putem pošte. U slučaju podnošenja više istih prijava, razmatraće se samo poslednja blagovremena.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 19. marta 2016. godine. Prijavu elektronskim putem je moguće podneti do 19. marta 2016. godine, do 23:59 časova, a konkursna dokumentacija koja se predaje na pisarnicu ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, post ekspres, kurirskom službom, dostavnom službom i sl.), će biti blagovremena ako bude primljena do 21. marta 2016. godine do 15:30 časova. Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom koja je predata pošti do 21. marta 2016. godine.

U slučaju elektronske prijave, podnosiocu će nakon uspešne potvrde slanja prijave na konkurs biti dostavljen automatski mejl o prijemu iste.

Prijave poslate poštom se dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, isključivo po pravilima navedenim u smernicama za podnosioce programa. Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili poštom na adresu:

Ministarstvo omladine i sporta

            Sektor za omladinu

            Bulevar Mihajla Pupina 2

            11070 Beograd

Na prednjoj strani koverte, u gornjem levom uglu, mora biti naveden naziv i adresa podnosioca prijave, naziv i oblast konkursa. Ispod adrese ministarstva mora biti navedena napomena: NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANJE.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 311 33 19 ili putem elektronske pošte na adresu: konkursi.omladina@mos.gov.rs.

Ministarstvo će tokom trajanja konkursa, organizovati „otvorena vrata” za konsultacije u vezi objavljenih konkursa sa zainteresovanim podnosiocima projekata u sledećim terminima: 11. marta i 15. marta 2016. godine u periodu od 12.30 do 15 časova.

Zainteresovani mogu da se prijave na mejl konkursi.omladina@mos.gov.rs uz napomenu za koji datum se prijavljuju. Nakon prijave, ministarstvo će podnosiocima prijave poslati mejl sa dodatnim detaljima.

Izvor: Ministarstvo omladine i sporta

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…