1. Početna
  2. Civilno društvo
  3. Konkurs Slavko Ćuruvija fondacije: O čemu Srbija ćuti?

Konkurs Slavko Ćuruvija fondacije: O čemu Srbija ćuti?

Fondacija Slavko Ćuruvija

Slavko Ćuruvija fondacija poziva novinare lokalnih onlajn i štampanih medija sa područja Republike Srbije da pošalju predloge za istraživačke i analitičke priče o temama od značaja za lokalnu zajednicu u kojoj rade.

Pet najboljih predloga biće nagrađeno finansijskom i mentorskom podrškom tokom rada na realizaciji priče.

Cilj konkursa “O čemu Srbija ćuti?“ jeste unapređenje znanja i veština novinara lokalnih internet i štampanih medija u analitičkom i istraživačkom novinarstvu, kao i pospešivanje saradnje lokalnih medija, uključujući i međusobnu razmenu sadržaja.

Konkurs je namenjen novinarima lokalnih medija koji imaju dobru priču koju su spremni da ispričaju, a istovremeno žele da usavrše novinarska znanja i veštine, prevashodno u oblastima analitičkog i istraživačkog novinarstva.

Novinari koji se prijavljuju na konkurs treba da budu zaposleni ili stalni saradnici aktivnih štampanih ili internet medija koji pre svega izveštavaju o pitanjima od značaja za lokalnu zajednicu (opštinu, grad, više opština, okrug).

Pet novinara čije predloge odabere konkursna komisija dobiće finansijsku i mentorsku podršku za njihovu realizaciju.

Izabrani novinari će tokom rada na projektu dobijati mesečnu stipendiju, a biće im pokriveni i troškovi rada na priči (komunikacije, prevoz i slično).

Tokom celog procesa rada novinarima će biti obezbeđena podrška mentora u istraživačkom i analitičkom novinarstvu, kao i drugi oblici podrške za kojima se ukaže potreba.

Fondacija će obezbediti objavljivanje priča u medijima sa nacionalnim pokrivanjem i na taj način obezbediti njihovu dodatnu vidljivost.

Planirano je da rad na priči maksimalno traje četiri meseca – od 1. novembra 2015. do 29. februara 2016. godine. Očekivani angažman novinara je do 20 radnih sati nedeljno.

Predložene teme trebalo bi da se tiču neke od navedenih oblasti:

– Nezavisnost, javnost i efikasnost pravosuđa

– Rad policije i borba protiv svih vrsta kriminala, uključujući i organizovani kriminal i korupciju

– Transparentnost budžeta lokalne samouprave i odgovornost lokalnih funkcionera

– Zaštita ljudskih i manjinskih prava

U izuzetnim slučajevima – ako priče imaju veliki potencijal ili se tiču teme od velikog značaja za određenu lokalnu zajednicu – komisija će razmatrati i predloge priča koje se tiču drugih oblasti.

U svakom slučaju, prednost će biti data predlozima koji imaju veći potencijal za primenu istraživačkih i analitičkih novinarskih metoda u realizaciji.

Prijave treba da sadrže tri vrste dokumenata: one koji se tiču novinara, one koji se tiču teme i one koji se tiču lokalnog medija u kome će priča biti objavljena.

O novinaru:

– CV

– Tri sopstvena objavljena novinarska rada po izboru

O temi:

– Detaljan opis predložene teme, objašnjenje njene važnosti za lokalnu zajednicu i opšti društveni značaj, kao i objašnjenje veze predložene teme sa tematskim oblastima navedenim u konkursu

– Način rada: spisak pitanja na koja bi tekst trebalo da odgovori, objasnite kako biste realizovali predloženu temu (sagovornici, izvori…)

– Ako o predloženoj temi do sada nije izveštavano, objašnjenje zašto do toga nije došlo (nove informacije, nedostatak kapaciteta medija, briga za bezbednost novinara…). Ako jeste izveštavano, potrebno je objasniti zašto je to potrebno uraditi opet ili na drugačiji način (poželjno je poslati primere dosadašnjeg izveštavanja o temi)

O mediju:

– Tekst koji sadrži osnovne podatke o mediju: pravni status, datum osnivanja, jezik objavljivanja, kratak opis uređivačke politike, podaci o eventualnim drugim oblicima distribucije (da li novine imaju sajt, da li sajt koji se prijavljuje radi u okviru medijske kuće koja ima radio ili TV stanicu) – do jedne strane

– Pisana izjava glavnog i odgovornog urednika medija kojom potvrđuje da će objaviti tekst na temu predloženu u prijavi za konkurs i da izražava spremnost da razmotri objavljivanje ostalih radova koji će nastati kao rezultat rada na projektu ukoliko ti radovi budu obrađivali teme od šireg društvenog značaja i budu zadovoljili profesionalne i etičke standarde. Izjavu koju je potpisao glavni i odgovorni urednik treba skenirati i priložiti u PDF formatu.

Prijave sa traženim dokumentima u prilogu mejla podnose se na e-mail adresu konkurs@slavkocuruvijafondacija.rs najkasnije do 23. oktobra 2015. godine, u 23.59h.

Eventualna pitanja o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja možete poslati na konkurs@slavkocuruvijafondacija.rs najkasnije do 20. oktobra.

Izvor: Slavko Ćuruvija fondacija

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…