KOMS o ukidanju besplatnih obroka u narodnim kuhinjama u Beogradu

Krovna organizacija mladih Srbije

Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS smatra da je nedopustivo snižavanje kvaliteta socijalne zaštite, čiji je najnovija manifestacija ukidanje besplatnih kuvanih obroka u narodnim kuhinjama u Gradu Beogradu i njihova zamena za novčanu nadoknadu. Iako je gradonačelnik Beograda Siniša Mali već dan nakon objave ove informacije u medijima negirao ukidanje narodnih kuhinja kako su to neki mediji predstavili i najavio ponovno uspostavljanje kuvanih obroka važno je skrenuti pažnju na ovaj problem.

Prema rečima gradonačelnika do ukidanja usluga narodnih kuhinja došlo je usled probema u proceduri javnih nabavki, a do najavljenog ponovnog organizovanja kuvanih obroka i nabavke potrebnih namirnica došlo se tek nakon javne reakcije, iako problem sa pomenutom procedurom još uvek nije rešen. Takođe, prilikom obaveštenja korisnika o isplati novčane nadoknade objavljeni su posebno osetljivi podaci o ličnosti na šta je reagovao i poverenik uvođenjem nadzora. Ovo ukazuje na neadekavatan odnos nadležnih institucija prema korisnicima usluga socijalne zaštite i urušava poverenje da one mogu adekvatno da odgovore na društvene probleme.

Po starosnoj strukturi, na osnovu informacija Crvenog krsta, najveći broj korisnika narodnih kuhinja čine deca i mladi do 18 godina i stariji građani. Ove kategorija građana spadaju i ekonomski najranjivije i potrebno je da društvo u celini kroz adekvatan rad institucija garantuje minimum socijalne sigurnosti, stalno radeći na poboljšanju kvaliteta njihovog života i iznalaženju mehanizama za njihov izlazak iz zatvorenog kruga siromaštva.

Skoro polovina mladih u Republici Srbiji je nezaposlena, dok po podacima Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva za 2014. godinu 6,3% njih od 14 do 18 godina i 8,1% njih od 19 do 24 godine su ispod granice siromaštva. Ovo ukazuje da je sistem socijalne zaštite od izuzetnog značaja za ovu kategoriju stanovništva, jer neadekvatno delovanje institucija ih vodi u socijalnu izolaciju i onemogućava bilo kakve prilike za prevazilaženje trenutnog stanja kroz obrazovanje i zaposlenje.

Činjenica da su u ovoj situaciji najviše ugroženi mladi i stariji građani ukazuje na potrebu međugeneracijske solidarnosti i razumevanje položaja u kojem se obe starosne grupe stanovništva nalaze. Demografska kretanja koja predviđaju starenje stanovništva u Republici Srbiji pokazuju da će se mladi i stariji sve više deliti probeme ekonomske prirode i da je neophodno da se kroz njihovo aktivno učešće iznađu modeli za prevazilaženje postojećih i očekivanih problema.

Zbog svega navedenog Krovna organizacija mladih Srbije poziva nadležni Sekretarijat za socijalnu zaštitu da osigura stabilnost sistema socijalne zaštite, ne dovodeći u pitanja osnovne usluge koje osigurava svojim korisnicima. Grad Beograd kroz sve svoje institucije mora biti garant sprovođenja politika, zakona i procdura, kako se ovakav niz propusta ne ponavljao.

Takođe pozivamo civilno društvo, a posebno svoje organizacije članice, da kroz aktivno praćenje sprovođenja mera socijalne politike ne dozvole dalje opadanje kvaliteta socijalne zaštite, i aktivno deluju na razvoju mehanizama za socijalno uključivanje kako mladih, tako i celokupne populacije.

Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…