KOMS: Mladi moraju da budu u vrhu prioriteta nove Vlade i Narodne skupštine Republike Srbije

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) uputila je pismo predsednici Narodne skupštine pozivajući je da zajedno formulišu prioritete mladih u novoj vlasti, a pismo će biti upućeno i novoj Vladi nakon njenog formiranja. 

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica. KOMS radi na aktivnom uključivanju mladih iz društveno manje zastupljenih kategorija u procese donošenja odluka. U svom članstvu ima 92 organizacije mladih i za mlade sa teritorije Srbije. KOMS je članica Evropskog omladinskog foruma (YFJ). 

Problemi mladih i međusektorska saradnja

Problemi mladih su složeni i tiču se različitih aspekata od obrazovanja i zapošljavanja do bezbednosti i zdravlja, a posebno su u nepovoljnom položaju zato što period mladosti predstavlja period prelaza iz perioda detinjstva u svet odraslih, sa sistema obrazovanja na tržište rada . Zato je jako važno da Narodna skupština i državne institucije prepoznaju mlade kao kategoriju koja se suočava sa brojnim jedinstvenim izazovima u različitim oblastima, te prići rešavanju njihovih problema na međuresorni i međusektorski način, dakle zajedničkim poduhvatom cele Vlade i svih relevantnih aktera. 

Ko su akteri

Plan od 10 tačaka Vlade Republike Srbije koji bi trebalo da posluži kao okvir za budući program Vlade, pominje mlade u tački 5, naročito je važno zato što se mladi pominju u aspektu ‘’sveobuhvatnih programa za mlade’’, te smatramo to veoma dobrim znakom u daljoj prioritizaciji problema i potreba mladih u budućem programu Vlade. U tom kontekstu želimo da istaknemo važnost nastavka sprovođenja Nacionalne strategije za mlade 2015-2025. godine (NSM) prema Akcionom planu i u duhu međusektorske i međuresorne saradnje.

Na probleme i potrebe mladih potrebno je odgovoriti na sistemski način, te smatramo da je neophodan i opstanak Ministarstva omladine i sporta, kako bi se na najefikasniji mogući način nastavilo sprovođenje Strategije i olakšala evaluacija tog procesa. Pored toga, poželjno je da sva ministarstva obuhvaćena Strategijom imaju donetu Agendu za mlade, set aktivnosti posvećenih mladima koje su im ujedno i obaveza navedena u tekstu NSM u okviru njihovog resora.

KOMS očekuje da će prioriteti mladih naći mesta u razradi delova plana u okviru ekspozea predsednika Vlade Srbije, kao i nakon formiranja Vlade.

U okviru rada Narodne skupštine Republike Srbije, zbog vraćanja mandata i starenja poslanika, broj poslanika iz kategorije mladih je u 2015. godini bio 10 poslanika, ili samo 4% od ukupnog broja. 2016. godine nakon vanrednih parlamentarnih izbora taj broj je 7 ili 3% od ukupnog broja. Sedam mladih poslanika u novom sazivu je neprihvatljivo mali broj i predstavlja nastavak pokazatelja da političke strukture ne prepoznaju značaj uključivanja mladih, te za njih nema dovoljno prostora na mestima odlučivanja.

Šta se očekuje od nove Vlade i Skupštine

KOMS želi osnivanje skupštinskog Odbora posvećenog pitanjima mladih u širokom spektru novih zakona i propisa, te pored toga i podršku za formiranje neformalnog tela – Parlamentarne mreže mladih, u okviru kojeg će omladine političkih partija, mladi poslanici i poslanici koji se bave pitanjima mladih, mladi i predstavnici NVO moći da razmene stavove o temama relevantnim za mlade u Srbiji, te budu važan sagovornik u svim srodnim oblastima. 

KOMS smatra da je potrebno da se Narodna skupština aktivnije uključi u promovisanje aktivizma mladih i u bavljenje problemima mladih, te smatramo da je neophodno u što kraćem roku uputiti nacrte Zakona o mladima i Zakona o volontiranju u proceduru.

Krovna organizacija mladih Srbije uputila je pozivno pismo predsednici Narodne skupštine kako bismo zajednički definisali prioritete mladih, a pismo će biti upućeno i novoj Vladi čim bude oformljena, kako bismo ranijoj fazi rada novoformiranih organa postavili mlade i interese mladih na odgovarajuće mesto, među najvažnijim prioritetima. 

Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…