1. Početna
 2. Civilno društvo
 3. KOMS: 39 odsto mladih podržava ulazak Srbije u EU

KOMS: 39 odsto mladih podržava ulazak Srbije u EU

mladi

Beograd, 12. avgust 2021. – Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS, najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji, već petu godinu zaredom objavljuje Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji. 

Alternativni izveštaj nastaje kao rezultat najvećeg istraživanja o mladima u Srbijii. Izveštaj se tradicionalno objavljuje na Međunarodni dan mladih – 12. avgusta.

Istraživanje je sprovedeno od maja do jula 2021. godine. Korišćene su kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja. Kompletni rezultati istraživanja na 250 stranica dostupni su među publikacijama na našem sajtu koms.rs, a neki od ključnih nalaza istraživanja su:

 • Broj mladih koji planira da se odseli iz zemlje: 50% mladih bi se odselilo iz Srbije (25% ispitanih ima u planu, 25% bi se odselilo ali nisu još započeli planiranje), dok 39% mladih ne planira ali ne otpisuje mogućnost odlaska.
 • Kao odgovor na pitanje zašto bi se odselili: 31,7%mladih kaže zbog dostojanstvenijeg života, a 24%  zbog višeg standarda života.
 • Na pitanje da li je Srbiji potreban jak vođa, lider koga će narod slediti? Potvrdan odgovor dalo je 49% – što predstavlja pad procenta ove godine u odnosu na prethodne dve godine (u 2019. i 2020. je taj procenat bio preko 50%), dok je odričan odgovor dalo 34% mladih.
 • Kao odgovor na to šta su razlozi zbog kojih ne glasaju– mladi najčešće navode da smatraju da trenutno nemaju za koga: 47,8%
 • Da je demokratija najbolji oblik vladavine, smatra 44%mladih, dok 27% smatra da nije, a 29% ne zna.
 • Podrška ulasku Srbije u EU39% mladih podržava33%nije za ulazak, dok 28% mladih ne zna.
 • Stav prema vraćanju obaveznog vojnog roka: 46% mladih podržava ovu inicijativu, dok joj se 43% protivi.
 • Stav mladih o usvajanju predloga zakona o istopolnim zajednicama: za usvajanje datog predloga zakona izjasnilo se ukupno 38% ispitanih, pri čemu žene više podržavaju usvajanje, dok je protiv usvajanja zakona 36%
 • Potpunu legalizaciju marihuane (u medicinske i rekreativne svrhe) podržava 49%ispitanih mladih, 29% smatra da je treba legalizovati ali samo u medicinske svrhe, dok 15% smatra da marihuanu ne treba legalizovati uopšte
 • Da konzumira alkohol češće od jednom nedeljno izjasnilo se 23% mladih, a njih 27% reklo je “ponekad”.
 • Izloženost fizičkom i verbalnom nasilju: 37% mladih reklo je da je bilo izloženo fizičkom nasilju; a 73% reklo je da je bilo izloženo verbalnom  Uz to, 66% mladih kaže da su bili izloženi nekoj vrsti diskriminacije.
 • Više od polovine (52%) smatra da je na njih KOVID-19 pandemija uticala jakološe; 62% mladih smatra da su mere bile ponekad previše stroge, ponekad previše blagetek 16,8% mladih smatra da je odgovor bio dobar (prosečna vrednost odgovora na ovo pitanje na skali od 1 – Izuzetno loše do 5 – Izuzetno dobro je 2,48)
 • Mladi i vakcinacija: 14,2% mladih reklo je da je vakcinisano;53,7% kaže da se neće vakcinisati, da planira da se vakciniše reklo je 32,1% mladih. Na pitanje da li podržavaju obaveznu vakcinaciju 20,5% mladih reklo je da podržava, dok 63,2% ne podržava. Na pitanje na osnovu čega zauzimaju stav o vakcinaciji, najveći broj mladih je odgovorio na osnovu formalnog obrazovanja (38,6%).

Rezultati istraživanja su pokazali da skoro 50% mladih smatra da im politički sistem ne omogućava da utiču na političke procese i odluke. Zainteresovanost mladih za politička dešavanja je porasla u odnosu na prethodnu godinu.

Takođe, porastao je procenat mladih koji smatraju da je jedan od najvećih problema mladih mali uticaj na donošenje odluka, čak 56,7%. I ove godine se nastavlja trend nepoverenja mladih u institucije i političare/ke (80% mladih kaže da ne postoji političar/ka kome veruju).

Na osnovu podataka dobijenih iz ovog istraživanja, zaključujemo da institucije moraju početi da veruju mladima, kako bi mladi verovali institucijama.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…