Koalicija „Zdravo pravo“ pita građane i građanke o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

doktor

Beograd – U sprovođenju svakog projekta koji ima za cilj da upozna građane i građanke sa svojim pravima veoma je važno da se čuje i njihova priča.

Zbog toga je neformalna mreža Zdravo pravo (koju čine Pravni skenerHrabrišaRomani Cikna i Dijalog) , u okviru projekta “Koraci za zdravstvo po meri pacijenta”, organizovala dve fokus grupe u Novom Sadu i Kruševcu.

Razgovori sa građankama i građanima na fokus grupama pomažu nam da dobijemo informacije o znanju, iskustvu i percepciji o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, sa osvrtom na pravo pacijenata na refundaciju.

Cilj fokus grupa je da uključi građanke i građane iz različitih sfera društva, kao što su osobe iz romske populacije i ljudi koji su u povećanom riziku od oboljevanja. Veliki procenat učesnica i učesnika fokus grupa se prvi put susreo sa pojmom refundacija u okviru zdravstvenog sistema.

Svi su istakli su da im nijedan zdravstveni radnik nikada nije ukazao na pravo na refundaciju.

Ovakav odnos prema davanju informacija o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ima za posledicu da pacijentkinje i pacijenti nisu upoznati sa svojim pravima i mehanizmima za zaštitu prava.

Usled nedostatka informacija stvara se tlo za uskraćivanje prava na zdravstvenu zaštitu.

Drugi vid komunikacije sa građankama i građanima odvija se preko online ankete.

Građanke i građani će imati priliku da sa nama podele svoja znanja i iskustva o uslugama iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, da li su im dostupne informacije o refundaciji i načinu zaštite garantovanih prava u zdravstvenom sistemu.

Kroz anketu, građanke i građani će nam omogućiti da detaljnije uočimo mane u primeni propisa i dostupnosti zdravstvene zaštite. Jedna svrha odgovora je izrada vodiča kroz pravo na refundaciju kako bi se ostvarivanje učinilo lakšim.

Bitno je naglasiti da je anketa u potpunosti anonimna i da nije od značaja ni naziv zdravstvene ustanove koja je nadležna za pružanje usluge.

Neformalna mreža „Zdravo pravo“ vas poziva, da budete aktivni u unapređenju i zaštiti svojih prava iz zdravstvenog osiguranja i date svoj doprinos u prikupljanju podataka o svom iskustvu i popunite anketu.

Verujemo da ćemo zajedno biti jači u širenju znanja na koji način možemo da ostvarimo svoja prava. Ova tema se tiče svih nas i jedino zajedno možemo da učinimo zdravstveni sistem transparentnim i da obezbedimo poštovanje u ostvarivanju garantovanih prava.

——–

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

#ACTprojekat čine 3 stuba: 1. grantovi; 2. izgradnja i jačanje kapaciteta; 3. jačanje uporišta u zajednici.

 

 

 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…