Knjiga Dragomira Bondžića u izdanju Arhipelaga

Foto: arhipelag.rs

Beograd – Knjiga istoričara Dragomira Bondžića „Ruski emigranti profesori Beogradskog univerziteta“ objavljena je nedavno u zajedničkom izdanju Arhipelaga i Instituta za savremenu istoriju iz Beograda u ediciji Vreme i priča.

Knjiga „Ruski emigranti profesori Beogradskog univerziteta“ je istoriografska studija o ruskim emigrantima koji su posle Oktobarske revolucije postali profesori Beogradskog univerziteta.

Napuštajući Rusiju i odlazeći u emigraciju zbog novih vlasti, posle Oktobarske revolucije i građanskog rata u Rusiji, ruski emigranti, među kojima se nalaze i mnogobrojni vrhunski intelektualci iz različitih oblasti, naseljavaju evropske zemlje, među njima i Kraljevinu Jugoslaviju.

Neki od tih emigranata postaće neki od najpoznatijih profesora Beogradskog univerziteta na kome će predavati godinama i decenijama.

Prvi deo knjige je istoriografska studija o Beogradskom univerzitetu do 1918. godine, potom o dolasku ruskih emigranata i o njihovoj ulozi u razvoju Beogradskog univerziteta između dva svetska rata.

Autor se bavi sudbinom ruskih emigranata profesora Beogradskog univerziteta u Drugom svetskom ratu, kao i u godinama i decenijama posle Drugog svetskog rata. Neki od njih će u novim političkim okolnostima biti prinuđeni da napuste Beogradski univerzitet ili čak da napuste tadašnju Jugoslaviju i odu dalje na Zapad.

Drugi deo knjige „Ruski emigranti profesori Beogradskog univerziteta“ su biografski portreti ruskih emigranata profesora Beogradskog univerziteta (Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Tehnički fakultet, Bogoslovski fakultet, Poljoprivredno-šumarski fakultet, Medicinski fakultet, Farmaceutski fakultet, kao i Filozofski fakultet u Skoplju i Pravni fakultet u Subotici koji su u to vreme bili u sastavu Beogradskog univerziteta).

Knjiga Dragomira BondžićaRuski emigranti profesori Beogradskog univerziteta“ je jedinstvena knjiga o nedovoljno istraženoj temi. U ovoj knjizi dobijamo važnu rekonstrukciju jednog dramatičnog vremena punog prevrata i emigranata, rekonstrukciju jedne intelektualne istorije i rekonstrukciju istorije jedne zemlje.

U knjizi je prikazan je dolazak ruskih emigranata na Beogradski univerzitet i način angažovanja na pojedinim fakultetima i potom je detaljno i analitički predstavljena brojnost i struktura ruskih emigranata nastavnika i pomoćnog nastavnog osoblja na Beogradskom univerzitetu u celom periodu od dolaska prvih emigranata 1919. do penzionisanja i odlaska sa životne scene poslednjih predstavnika mlađih emigranata krajem 20. veka. U tri posebne celine detaljno je analiziran i predstavljen naučni, stručni i društveni, politički i kulturni život ruskih emigranata nastavnika Univerziteta u periodu Kraljevine Jugoslavije, zatim njihov život i rad i stradanje tokom Drugog svetskog rata, a na kraju život i rad u socijalističkom periodu, naučni doprinos i biološko osipanje tokom druge polovine 20. veka“, kaže Dragomir Bondžić u predgovoru knjige.

Autor knjigu započinje motom preuzetim iz „Roman o LondonuMiloša Crnjanskog: „…A siromašni, stari, kosmati, ruski profesori, napuniše, u tuđini, knjigama, katedre i univerzitete, kao nekad Grci, kad je Konstantinopolj pao…“

Dragomir Bondžić (Kruševac, 1973) je naučni savetnik u Institutu za savremenu istoriju. Bavi se istorijom Jugoslavije i Srbije u 20. veku, a posebno razvojem nauke, prosvete i kulture, istorijom Beogradskog univerziteta, odnosom države i intelektualne elite, međunarodnim naučnim vezama u vreme Hladnog rata, školovanjem studenata iz nesvrstanih zemalja u Jugoslaviji i nuklearnom politikom Jugoslavije.

Objavio je osam monografija, među kojima su: Beogradski univerzitet 1944–1952, Univerzitet u socijalizmu: visoko školstvo u Srbiji 1950–1960, Misao bez pasoša. Međunarodna saradnja Beogradskog univerziteta 1945–1960. i Između ambicija i iluzija. Nuklearna politika Jugoslavije 1945–1990.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…