Kako do mirnog rešavanja radnih sporova?

Uvesti medijaciju kao način rešavanja individualnih radnih sporova, rok od trideset dana za okončanje postupka mirenja nakon raspuštanja odbora za mirenje, pokretanje postupka mirenja po službenoj dužnosti u roku od 24h u sporovima koji nastanu u delatnostima od opšteg interesa, 60 dana kao maksimum za rešavanje sporova povodom zlostavljanja na radu samo su neke od preporuka za Izmenu i dopunu Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova predstavljene na konferenciji za novinare u Medija Centru.

Usvojene Preporuke su deo sažetog dokumenta praktične politike koji je izrađen u okviru projekta „Socijalni partneri zajedno za izmene i dopune Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova u svetlu izmena radnopravnog zakonodavsta“, finasiran od strane Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA), koji realizuje Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) u parterstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatima ”Nezavisnost”, Savez samostalnih sindikata Srbije i Unije poslodavaca Srbije.

O potrebi promene Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova na konferenciji su govorili Miodrag Nedeljković i Milena Šošić ispred Inicijative za razvoj i saradnju, Nikola Mikašinović, Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA), Slađana Kiković, Ujedinjeni granski sindikati “Nezavisnost”, Olga Kićanović, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova i Jovan Protić, Međunarodna organizacija rada.

Sve veći broj radnih sporova koji se rešavaju pred sudovima opšte nadležnosti, sporovi koji traju preko tri godine, znatan broj predmeta pred Evropskim sudom za ljudska prava protiv Srbije u kojima je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku čine radni sporovi, ukazuju da mehanizam mirnog rešavanja radnih sporova nije uspeo da se postavi kao alternativa sudskoj zaštiti, i posledice su nepreciznih i neadekvatnih zakonskih odredbi, te dokazuju neophodnost njihove promene“ rekla je Milena Šošić, koordinator projekta.

Na osnovu analize postojećeg stanja i u cilju unapređenja mehanizama alternativnog rešavanja radnih sporova ponuđena su konkretna rešenja i pravni argumenti za unapređenje Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.

Na izradi ovog dokumenta zajedno je radio ekspertski tim koji čine Slađana Kiković – Ujedinjeni granski sindikati ”Nezavisnost”, Divna Vujasinović Dučić – Savez samostalnih sindikata Srbije, Svetlana Budimčević – Unije poslodavaca Srbije i Milena Šošić – Inicijativa za razvoj i saradnju u saradnji sa tutorskim timom Beogradske otvorene škole (BOŠ).

Izvor: Medija centar Beograd

 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…