Izvršna vlast prepreka za ostvarivanje kontrolne uloge parlamenta

Četvrtina poslanika smatra da je najveća prepreka za ostvarivanje kontrolne uloge parlamenta izvršna vlast. Takođe, da bi Narodna skupština bolje obavljala svoju nadzornu funkciju potrebno je kako jačanje njene uloge, tako i položaja poslanika pokazuju rezultati istraživanja ''Kako Parlament kontroliše izvršnu vlast'' koje je sprovela inicijativa Otvoreni Parlament u periodu oktobra do decembra 2013. godine.

Rezultati pokazuju da se poslanici vlasti i opozicije slažu da najveći politički uticaj u zemlji ima Vlada. Na skali od 1 (što znači „mali uticaj“) do 5 (što znači „veoma veliki uticaj“), Vlada ima prosečnu ocenu 4.5.

Čak 40 odsto poslanika smatra da javnost nije upoznata sa kontrolnom ulogom parlamenta, a kao najvažnije partnere koji bi pomogli Narodnoj skupštini da unapredi nadzornu funkciju, poslanici vide organizacije civilnog društva.

''Poslanici smatraju da oni sami imaju daleko manji politički uticaj od drugih političkih aktera, pa i nezavisnih kontrolnih tela i agencija. Organizacije civilnog društva mogu da pomognu narodnim poslanicima svojom ekspertizom i dostavljanjem potrebnih informacija koje su neophodne da bi poslanici mogli da zaista kontrolišu rad Vlade'' izjavila je Vukosava Crnjanski Šabović iz inicijative Otvoreni Parlament.

Iako kao najefikasnije mehanizme u radu Narodne skupštine za kontrolu izvršne vlasti poslanici izdvajaju rad na odborima i poslanička pitanja, oni se mogu unaprediti.

Više od polovine poslanika koji postavljaju pitanja predstavnicima izvršne vlasti, nisu zadovoljni odgovorima Vlade. Poslanici su zadovoljniji usmenim odgovorom, nego odgovorom na pisano poslaničko pitanje. Opozicija je nezadovoljna kvalitetom odgovora predstavnika Vlade na njihova pitanja (70%).  Međutim, i među poslanicima vlasti tek svaki drugi je nedvosmisleno zadovoljan (50%).

Poslanici su podeljeni u pogledu zadovoljstva radom anketnih odbora: opozicija nije zadovoljna, a poslanici vladajuće većine jesu. Odsustvo inicijative poslanika jedan je od glavnih razlog što nema više anketnih odbora.

Većina poslanika (preko 80%) smatra da su javna slušanja korisna u ostvarivanju kontrolne uloge Parlamenta i tu nema razlika između poslanika vlasti i opozicije.

''Podaci pokazuju da poslanici rad Parlamenta i njegovu ulogu u političkom sistemu Srbije posmatraju pre svega kroz prizmu svoje stranačke pripadnosti. Poslanici ne mogu objektivno da sagledaju položaj, ulogu i rad parlamenta: opozicija je izrazito kritična, a vlast izrazito blagonaklona'' smatra glavni istraživač Danilo Vuković.

Inicijativu “Otvoreni Parlament” koju čine CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava i SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu, finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), Institut za održive zajednice i Britanska ambasada u Beogradu.

Izvor: Medija centar Beograd

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…