Izveštaj o poštovanju Kodeksa ponašanja u pokrajinskim organima

Pokrajinski ombudsman sproveo anketu o poštovanju Kodeksa ponašanja u pokrajinskim organima.

Pokrajinska vlada Autonomne pokrajine Vojvodine je 13. marta 2013. godine, donela je Odluku o kodeksu ponašanja u pokrajinskim organima. („Sl. list AP Vojvodine“, br. 9/2013). Donošenjem novog kodeksa prestao je da važi Kodeks ponašanja u pokrajinskim organima („Sl. list AP Vojvodine“, br. 7/2007) iz 2007. godine.

Novim kodeksom propisan je skup pravila ponašanja kojih se pri obavljanju poslova iz svog delokruga moraju pridržavati zaposleni, postavljena i izabrana lica u Službi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Sekretarijatu Pokrajinske vlade, organima pokrajinske uprave, službama i upravama koje osniva Pokrajinska vlada i drugim organizacionim oblicima koje preko svojih organa osniva Autonomna pokrajina Vojvodina.

Članom 35 propisano je da Pokrajinski ombudsman u okviru svojih ovlašćenja kontroliše zakonitost, celishodnost i efikasnost postupanja pokrajinskih organa, prati primenu i postupa po predstavkama u vezi s kršenjem odredaba Kodeksa.

Uglavnom pozitivne ocene o primeni Kodeksa koje se iz godine u godinu ponavljaju u izveštajima ponukale su Pokrajinskog ombudsmana da prikupi mišljenja šireg kruga zaposlenih u pokrajinskim organima o primeni Kodeksa ponašanja. Radi sticanja potpunijeg uvida u praksu pokrajinskih organa u pogledu primene Kodeksa sprovedena je anketa među zaposlenima.

Izveštaj o rezultatima ankete može poslužiti kao putokaz pokrajinskim organima u unapređenju svog rada na principima dobre uprave, poštovanju propisa o zabrani diskriminacije, kao i drugih pitanja koja su u vezi sa ostvarivanjem ljudskih prava.

Kompletne rezultate ankete možete pronaći na sajtu Pokrajinskog obudsmana.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…