Izveštaj o izvršenju plana javnih nabavki za 2013. godinu

Članom 51. Zakona o javnim nabavkama propisano je da je naručilac dužan da do 31. marta tekuće godine, sačini izveštaj o izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu, koji dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

Forma i sadržina plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki bliže su uređene Pravilnikom o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki .

Navedenim Pravilnikom predviđeno je da se plan nabavki i izveštaj o izvršenju plana nabavki dostavljaju Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u elektronskoj formi, korišćenjem aplikativnog softvera koji je izrađen od strane Uprave za javne nabavke.

Imajući u vidu činjenicu da je aplikativni softver počeo da se primenjuje počev od planiranja nabavki za 2014. godinu, odnosno da su planove nabavki za 2013. godinu naručioci izrađivali u slobodnoj formi, ni izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2013. godinu naručioci neće dostavljati putem aplikativnog softvera, već u skladu sa dole navedenim uputstvom.

Uputstvo za dostavljanje izveštaja o izvršenju plana nabavki za 2013. godinu

Izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2013. godinu naručioci mogu dostaviti u skladu sa formom koju su koristili prilikom sačinjavanja godišnjeg plana nabavki za 2013. godinu (word, excel…)

Osnovni elementi koje izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2013. godinu mora da sadrži su:

Ukupan iznos planiranih i izvršenih javnih nabavki (ukupna vrednost zaključenih ugovora), posebno za dobra, usluge i radove

Navođenje podataka o značajnijim odstupanjima od onoga što je planirano, sa obrazloženjem nastalih izmena

Izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2013. godinu naručilac dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji elektronskim putem, na jedinstvenu adresu: plan@ujn.gov.rs u Zakonom predviđenom roku, odnosno najkasnije do 31. marta 2014. godine.

U meilu koji šalje na navedenu adresu, naručilac treba posebno da navede svoj pun naziv i matični broj, kao i napomenu da šalje izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2013. godinu.

Izvor: Uprava za javne nabavke

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…