1. Početna
  2. Borba protiv korupcije
  3. Izmene Krivičnog zakonika: potrebna dodatna usklađivanja sa međunarodnim standardima

Izmene Krivičnog zakonika: potrebna dodatna usklađivanja sa međunarodnim standardima

Agencija za borbu protiv korupcije - logo

Ministarstvo pravde dostavilo je Agenciji za borbu protiv korupcije novi tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika na mišljenje.

Nacrtom zakona predviđeno je uvođenje pojedinih krivičnih dela značajnih za borbu protiv korupcije, s tim što je kod nekih od njih – zloupotreba položaja odgovornog lica; zloupotreba u postupku privatizacije i davanje mita u obavljanju privredne delatnosti, potrebno izvršiti određena preciziranja. S druge strane, Nacrtom zakona nisu predviđene sve potrebne izmene predviđene Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period 2013. do 2018. godine i pratećim akcionim planom.

Konkretno, Nacrt zakona ne predviđa uvođenje krivičnog dela nezakonito bogaćenje, niti obuhvata izmene i dopune koje proizlaze iz preporuka i sugestija datih u Izveštaju o praćenju sprovođenja Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije u prvom ciklusu, odnosno u Izveštaju o ispunjenosti preporuka ekspertskog tela Saveta Evrope za borbu protiv korupcije – Grupe država protiv korupcije (GRECO), a koje se, pored ostalog, odnose na značenje izraza strano službeno lice; usaglašavanje propisanih kazni za krivična dela trgovina uticajem, primanje mita i davanje mita i usaglašavanje opisa krivičnih dela davanje mita i primanje mita.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje uočenih nedostataka doprinelo ostvarivanju jednog od ciljeva strateških dokumenata za borbu protiv korupcije – unapređenju materijalnog krivičnog zakonodavstva i dodatnom usklađivanju sa međunarodnim standardima.

Mišljenje koje je Agencija prosledila Ministarstvu pravde 21. oktobra 2015. godine možete preuzeti ovde.

Izvor: Agencija za borbu protiv korupcije

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…