Izbori u Srbiji: Kako su mediji izveštavali? (3)

mediji

U Narodnoj skupštini Republike Srbije 06.11.2014. održana je sednica Odbora za kulturu i informisanje. Predstavnicima Biroa za društvena istraživanja – BIRODI nije bilo dozvoljeno da prisutnima podele prezentaciju izveštaja o realizovanim monitorinzima izveštavanja medija tokom izbornih ciklusa 2012. i 2014.

U narednim danima Dijalog Net objavljuje izvode iz navedenih istraživanja Biroa za društvena istraživanja – BIRODI.

Biro za društvena istraživanja – BIRODI, u saradnji sa slovačkom organizacijom MEMO 98 sproveo je projekat posmatranja medijskog izveštavanja tokom predizborne kampanje 2012. godine.

Tokom sedam nedelja monitoringa, BIRODI i MEMO 98 koristili su, zajednički razvijenu, metodologiju za kvantitativnu i kvalitativnu analizu medijskog izveštavanja, uz periodično predstavljanje javnosti glavnih nalaza posmatranja.

Kriterijum za izbor medija koji su obuhvaćeni monitoringom je potencijalni uticaj koji imaju na birače. Takođe, pri izboru medija kao dodatni kriterijumi uzeti su i vlasnička struktura (privatni mediji/javni medijski servisi), geografska pokrivenost (mediji sa nacionalnom pokrivenošću, lokalni i pokrajinski mediji).

Uzorkom je obuhvaćeno šest televizija (RTS, B92, Pink, Prva, Studio B i TV Vojvodina), pet dnevnih novina (Politika, Blic, Večernje Novosti, Danas i Pravda), četiri informativna internet portala: B92, Pres, Kurir i Mondo.

Predmet monitoringa su: glavne informativne vesti (TV), članci u kojima se pojavljuju akteri na izborima i/ili tema izbori (novine i internet portali) i političke talk show emisije, specijalne emisije i specijalni predizborni programi.

Kroz analizu izveštavanja o akterima u predizbornoj kampanji, tim za monitoring je pratio prostornu zastupljenost političkih aktera u izbornom procesu u medijima, način predstavljanja aktera, teme koje su prisutne u kampanji, žanrovsku struktura medijskih sadržaja (vesti, izveštaji, reportaže i intervjui…), novinarske izvore koji se koriste (oprema medijskih objava), poštovanje etičkog kodeksa novinara Srbije u izveštavanju medija, poštovanje izbornog i medijskog zakonodavstva i ulogu javnih servisa u izbornom procesu.

Treći izveštaj o monitoringu medija u predizbornoj kampanji za period 15.04 – 27.04.2012.

– Glavni nalazi –

Veliki broj posmatranih medija u praćenju izbora nastavlja sa načinom izveštavanja uočenim i u prethodna dva kruga monitoringa. Iako je uočen trend rasta neutralnih najava priloga u informativnim emisijama, sveukupno izveštavanje i u štampanim i elektronskim medijima je dominantno pozitivno. Mediji svoju ulogu ograničavaju na „prenošenje“ promotivnih informacija o učesnicima kampanje. Većina medija, osim dnevnog lista Danas, odustaje od svoje kontrolne uloge, odnosno analitičkog i kritičkog izveštavanja.

Izveštavanje o predizbornoj kampanji se intenziviralo u odnosu na prethodni period jer se uz postojeću kampanju za parlamentarne izbore odvija i kampanja za predsedničke izbore. Teme koje su najprisutnije u izveštavanju o predizbornoj kampanji se tiču ekonomsko-socijalnih problema, nezaposlenosti, investicija, poljoprivrede. Teme vezane za Evropsku Uniju, korupciju i Kosovo i Metohiju su manje zastupljene. Uprkos povećanom obimu izveštavanja medija, o temama koje su predmet kampanje se izveštava na površan način. Navedeno je posledica činjenice da teme u kampanji političke partije takođe na površan način predstavljaju. Ovaj trend je prisutan i u emisijama debatnog karaktera.
Rezultati monitoringa još jednom, nažalost, kod posmatranih medija potvrđuju obrazac upotrebe niskih novinarskih standarda. Uključujući brojne primere nepotpisanih članaka ili nepoznatih izvora (štampani mediji), istih snimaka u prilozima o pojedinim političkim partijama (posebno prilozi URS, SPS, Preokret) na različitim televizijama ili često korišćenje informacija samo iz jednog izvora (najčešće se koriste podaci novinske agencije “Tanjug”, kada je reč o televizijama).

Većina medija izveštava o gotovo svim političkim partijama i listama koalicija koje učestvuju na parlamentarnim ili predsedničkim izborima. Međutim, nalazi ukazuju da dva vodeća bloka i dva vodeća političara („Izbor za bolji život – Boris Tadić“ i „Pokrenimo Srbiju – Tomislav Nikolić“) dominiraju u gotovo svim medijima, dok RTS i list Danas građanima obezbeđuju izbalansirano izveštavanje. U isto vreme, „Izbor za bolji život“ je češće pozitivno predstavljen (i štampani i elektronski mediji), dok je koalicija „Pokrenimo Srbiju“ povremeno podvrgnuta kritici (Blic).

U trećem posmatranom periodu, mediji nastavljaju da izveštavaju u većem obimu o aktivnostima javnih funkcionera u predizbornoj kampanji. Pri izveštavanju o aktivnostima funkcionera u predizbornoj kampanji, koja je veoma osetljiv period, novinari treba da obrate više pažnje i odgovornosti sa ciljem da osiguraju medijsku nepristrasnost. Nažalost, ustaljeno promotivno izveštavanje o aktivnostima javnih funkcionera dovodi u pitanje relevantnosti takvih vesti za informisanje građana, kao i sveukupnu nezavisnost uređivačke politike u medijima (npr. veoma popularni “talk-show” na Televiziji Prva koji je prikazao u petak 27. aprila ekskluzivno gostovanje predsedničkog kandidata Borisa Tadića).

Republičkoj radio-difuznoj agenciji (RRA), u čijoj je nadležnosti reagovanje na žalbe vezane za poštovanje zakonske regulative vezane za ponašanje medija u predizbornom periodu, je upućeno nekoliko žalbi. RRA je 17. aprila 2012. godine zabranila spot Lige socijal-demokrata Vojvodine (LSV) u kome se neki od učesnika na izborima navode kao odgovorni za ranije donete odluke. Na osnovu iskustava iz međunarodne prakse, prihvatanje ofanzivnog, šokantnog ili uznemirujućeg govora može doprineti pluralizmu učesnika u političkog debati i takvi primeri se moraju tolerisati u demokratskim društvima. Ovo se posebno odnosi na predizbornu kampanju i govor koji se “tiče” vladajućih struktura, izabranih predstavnika i predsedničkih kandidata. Sa druge strane, RRA još uvek nije reagovala na navedeni slučaj gostovanja predsedničkog kandidata Borisa Tadića u “talk-show” emisiji na Televiziji Prva.

RRA je 17.aprila uputila zahtev TV Pink da prekine emitovanje plaćenog spota Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) u kojoj se navodi da je „Slobodan Milošević oteo NIS, a Koštunica ga prodao Rusima“. Republička radiodifuzna agencija (RRA) je zauzela stav da se ovim spotom vređa čast, dostojanstvo i ugled građana i drugih učesnika u kampanji i preporučila emiterima da iskoriste svoje pravo i ovaj spot ne emituju. LSV je odluku RRA nazvala „cenzurom“. Imajući u vidu činjenicu da su u dosadašnjem toku predizborne kampanje sve TV stanice emitovale različite spotove koji direktno ili indirektno narušavaju čast, ugled i dostojanstvo građana ili učesnika u kampanji, nisu jasni kriterijumi prema kojima je RRA preporuku pod br.16 primenila samo u slučaju spota LSV. „Emiter, u skladu sa članom 38 Zakona o javnom informisanju i članom 21 Zakona o radiodifuziji, može da odbije da emituje reklamne poruke ili emisije ako oceni da one podstiču diskiminaciju, mržnju ili nasilje ili vređaju čast, ugled i privatnost građana ili drugih učesnika u kampanji“ (izvod iz Opšteg obavezujućeg uputstva RRA emiterima od 7.marta 2012.)

Na TV Prva, u petak 27. aprila u okviru emisije zabavnog karaktera „Veče sa Ivanom Ivanovićem“ je gostovao kandidat Demokratske stranke za predsednika Srbije Boris Tadić, kao jedini gost. Deo emisije sa gostovanjem navedenog predsedničkog kandidata je obeležen kao „Informativno veče sa Ivanom Ivanovićem“, dok je tokom trajanja emisije istaknuto obaveštenje da se radi o predizbornom programu. Pod tačkom 10. Opšteg obavezujućeg uputstva za emitere RRA je navedeno: „U toku predizborne kampanje, emiteri treba da iz svog programa isključe dokumentarne, igrane i zabavne i slične emisije i filmove u kojima se pojavljuje funkcioner, istaknuti predstavnik podnosioca izborne liste ili kandidat i izbegavaju druge oblike indirektne političke propagande u redovnim emisijama“. U navedenom slučaju je jasno da je prekršena citirana preporuka RRA, čime je jedan predsednički kandidat favorizovan u odnosu na ostale.

Na sajtu mediamonitor.rs možete pogledati/preuzeti Treći izveštaj o monitoringu medija u predizbornoj kampanji za period 15.04 – 27.04.2012.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…