1. Početna
 2. Vesti
 3. Evropa
 4. Srbija i EU
 5. Istraživanje: Primenjivost evropskih principa dobre javne uprave u Republici Srbiji

Istraživanje: Primenjivost evropskih principa dobre javne uprave u Republici Srbiji

Prenosimo novo istraživanje istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji – Primenjivost evropskih principa dobre javne uprave u Republici Srbiji.

Glavni cilj istraživačkog rada je utvrđivanje nivoa spremnosti struktura javne uprave da se identifikuju i prihvate evropski principi dobre javne uprave, da se njima rukovode u daljem poslovanju, kao i da učenjem i dobrom praksom dalje razvijaju postojeće evropske modele uprave prilagođavajući ih sopstvenim potrebama u evropskim okvirima.

Evropski principi dobre javne uprave su načelno primenjivi ali je istraživanje zaključilo da njihova primenjivost zavisi od stepena ispunjenosti preduslova i uslova za realizaciju u praksi. Sistem utvrđivanja stepena ispunjenosti u većini slučajeva je neodređena kategorija, dok u slučaju merenja korupcije i odgovornosti postoji potreba za njihovim daljim razvijanjem odnosno prilagođavanjem novonastalom stanju. Imajući u vidu proces tranzicije, koji određuje aktuelni sistem javne uprave kao privremeni tranzicioni-prizmatični sistem, opšti je zaključak da ne raspolažemo realnim i potpunim snimkom stanja u kojem se trenutno nalazi javna uprava u Republici Srbiji.

U osnovi problema adekvatne reforme javne uprave Republike Srbije je razumevanje i usvajanje vrednosnih odrednica kao fundamentalnih činilaca procesa evropeizacije. Što je veći stepen razumevanja i internalizacije evropskih vrednosti na kojima se temelje evropski principi dobre javne uprave, veći su izgledi za uspešnom realizacijom reformskih koraka i dostizanja krajnjeg cilja evropskih integracija. Međutim, bez prisustva političke volje odnosno iskrene rešenosti i posvećenosti da se deklarativno i praktično preduzmu svi neophodni koraci koje ovakav proces iziskuje, ne može se govoriti o zadovoljavajućem stepenu primenjivosti evropskih principa dobre javne uprave.

 

 

 

 

Pored već navedenih koraka u ranije pomenutim strateškim dokumentima, zaključuje se da bi se izglednost uspešnog reformskog procesa mogla povećati sa uvrštavanjem sledećih aktivnosti u listu reformskih mera:

 • Definisanje modela javne uprave ka kojem se teži u cilju ispunjavanja preduslova i uslova za realizaciju evropskih principa dobre javne uprave;
 • Usaglašavanje i povezivanje reformi javne uprave i obrazovanja sa tržištem rada i modernim tehnologijama;
 • Utvrđivanje adaptabilnih matrica za merenje i praćenje ispunjenosti preduslova i uslova za ostvarivanje evropskih principa dobre javne uprave;
 • Kontinuirano praćenje i upoređivanje sa najboljim primerima iz prakse kod drugih zemalja kandidata odnosno država članica EU koje su imale ili imaju sličnu startnu poziciju u reformisanju javne uprave;
 • Izrada i dosledna primena komunikacione strategije koja je podjednako orijentisana ka državnim službenicima i ka krajnjim korisnicima javnih usluga;
 • Kontinuirano razvijanje i prilagođavanje obrazovnog plana i programa za potrebe javne uprave u tranziciji;
 • Uspostavljanje rigoroznih mehanizama radi obezbeđivanja nesmetanog sprovođenja reforme javne uprave ali i osiguranja održivog ishoda reformskog procesa.
Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…