Istekao rok za podnošenje izveštaja o promenama u imovinskim kartama

Agencija za borbu protiv korupcije - logo

Rok za podnošenje izveštaja o bitnim promenama u imovinskim kartama funkcionera u elektronskoj formi istekao je juče, a Agenciji za borbu protiv korupcije do tog roka je podneto oko 950 Izveštaja onih koji su u prošloj godini imali promene u imovini i prihodima u vrednosti većoj od 4.000 evra.

Funkcioneri su, kako se navodi, bili dužni da prijave nastale promene u njihovim imovinskim kartama koje su se dogodile u prethodnoj  kalendarskoj godini, zaključno sa 31. decembrom.

Rok za podnošenje Izveštaja o bitnim promenama u pisanoj formi ističe 8. februara.

Pod bitnim promenama smatra se svaka promena podataka iz izveštaja koja se odnosi na imovinu čija vrednost prelazi iznos prosečne godišnje zarade u državi bez poreza i doprinosa.

Na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku, godišnja republička prosečna neto zarada u prošloj godini je 533.184 dinara.

U Agenciji ističu i da su prispeli izveštaji u postupku obrade, nakon čega će biti objavljeni na internet prezentaciji Agencije, a što zavisi od broja prispelih, ali i tehničke ispravnosti Izveštaja.

U Agenciji podsećaju i da je funkcioner, kome je prestala javna funkcija, dužan da podnese Izveštaj o bitnim promenama u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja jednom godišnje i u naredne dve godine po prestanku javne funkcije.

Inače, Pravilnikom o registru funkcionera i registru imovine predviđeno je da po dobijanju programski generisane šifre (bar-kod) kojom se potvrđuje elektronska registracija Izveštaja, funkcioner odmah, a najkasnije u roku od osam dana dostavi Agenciji Izveštaj u štampanoj formi, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Agencija obavezno proverava tačnost podataka iz Izveštaja prema godišnjem planu provere za određeni broj funkcionera i kategorije funkcionera. 

Takođe, Agencija postupa i po prijavama i predstavkama pravnih I fizičkih lica. Prilikom provere podataka iz Izveštaja Agencija sarađuje sa državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i drugim pravnim licima i koji su dužni da na zahtev Agencije, u roku od 15 dana, dostave sva dokumenta i informacije koje su Agenciji potrebne za obavljanje poslova iz njene nadležnosti. 

Ukoliko se u postupku provere Izveštaja utvrdi da funkcioner nije predao Izveštaj o bitnim promenama Agencija pokreće postupak protiv funkcionera radi utvrđivanja postojanja povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

U toku 2015. godine pokrenuto je 14 postupaka protiv funkcionera koji su kasnili u dostavljaju Izveštaja o bitnim promenama, a podneto je i 15 krivičnih prijava protiv funkcionera koji nisu prijavili imovinu Agenciji, odnosno koji su dali lažne podatke o imovini, u nameri da prikriju podatke o imovini.

Izvor: Tanjug

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…