Ispunjene GRECO preporuke, problemi ostali

Transparentnost Srbija

Transparentnost Srbija ukazuje da i nakon ispunjenja GRECO preporuka iz 2010. postoji potreba da se bitno unaprede Zakon o finansiranju političkih aktivnosti i Krivični zakonik.

GRECO (mehanizam Saveta Evrope) objavio je, posle plenarne skupštine, da je Srbija uspešno ispunila zadatke iz trećeg kruga evaluacije, ali da je potrebno pratiti sprovođenje tih propisa.

Tako je zaokružena priča koja je započela još u oktobru 2010. objavljivanjem preporuka za preciziranje Krivičnog zakonika i Zakona o finansiranju političkih stranaka.U svakom slučaju, Vlade Srbije, od 2010. do danas, bolje su postupile po preporukama iz trećeg kruga evaluacije, nego što je bio slučaj sa preporukama iz prvog i drugog kruga. naime, u periodu od 2006. do 2010. godine neke preporuke su ostale tek „delimično realizovane“ (između ostalog, u pogledu zaštite uzbunjivača).

Preporuke za Krivični zakonik, koje su ostvarene, odnose se na to: da se kažnjava i podmićivanje u vezi sa radnjama koje nisu u okviru službenog ovlašćenja, da se kažnjava podmićivanje stranih arbitara i sudija, da se izmene odredbe o korupciji u privatnom sektoru, o kažnjivosti podmićivanja u inostranstvu i da se ukine mogućnost vraćanja datog mita licu koje prijavi slučaj pre nego što se za njega sazna. Ostaje da se vidi u kojoj meri ove izmene utiču ili će uticati na gonjenje korupcije.

Za sada je jedino izvesno da je „izbacivanje“ zloupotreba u privatnom sektoru iz čl. 359. Krivičnog zakonika (zloupotreba službenog položaja) omogućilo da se jasnije sagleda koliko je stvarno prijavljeno i istraženo slučajeva u ovom najšire postavljenom krivičnom delu.

Transparentnost Srbija smatra da ispunjenje preporuke da se ukine mogućnost vraćanja datog mita licu koje prijavi slučaj može imati čak i štetne posledice, jer su smanjeni i onako nedovoljni stimulansi za prijavljivanje korupcije od strane učesnika u nezakonitim radnjama. U situacijama kada za korupciju znaju samo učesnici u tom nezakonitom poslu, prioritet bi trebalo da bude da se za što veći broj slučajeva sazna, uključujući i mere za obavezno oslobađanje od odgovornosti (umesto sadašnjeg fakultativnog oslobođenja od kazne).

Situacija sa preporukama za finansiranje partija je neobična. Naime, još u doba kada je izveštaj objavljen (2010), Ministarstvo pravde i Agencija za borbu protiv korupcije pripremali su novi Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, tako da su iskoristili priliku da se sve one manjkavosti starog Zakona (iz 2003) na koje je GRECO ukazao, isprave. Međutim, brojni problemi su ostali.

Prvo, zbog toga, što se misija GRECO ograničila na razmatranje samo nekih aspekata finansiranja partija, pa su pojedina pitanja ostala nepokrivena. Drugo, zbog toga što je primena novog Zakona, u poslednje tri godine, pokazala brojne nedostatke novousvojenih zakonskih rešenja.

Kao što smo već ukazali, ni najnoviji nacrt izmena i dopuna zakona ne dotiče neke od ključnih nedostataka.

Zbog toga, objavljivanje pozitivne ocene GRECO o reformama u oblasti finansiranja partija, koje su sprovedene još pre tri godine, ni u kojem slučaju ne bi trebalo tumačiti kao znak da je „sve u redu“ u ovoj oblasti. Naprotiv, osim problema na koje je ukazala Transparentnost – Srbija u više navrata, to je učinjeno pre samo nekoliko dana i od međunarodnih aktera.

Pre samo nedelju dana je objavljen izveštaj Evropske komisije o napretku, u kojem se konstatuje nužnost izmena tih propisa pre sledećih izbora (između ostalog, uz pozivanje na nalaze druge međunarodne organizacije – ODIHR).

Izvor: Transparentnost Srbija

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…