IOM: Konkurs za jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji

Konkurs IOM Srbija

Beograd, 04. avgust 2022. – IOM Srbija otvorio je Javni poziv za podnošenje predloga projekata koji doprinose jačanju kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji.

Krajni rok za podnošenje predloga projekata je 4. septembar 2022. do 23:59h.

Ovim Pozivom za podnošenje predloga projekata IOM želi da podstakne civilno društvo i lokalne institucije ka boljem razumevanju potreba i prava lokalnog stanovništva i migranata, i pružanju pristupačnijih i kvalitetnijih usluga zaštite za najranjivije grupe među njima, te da time unapredi društvenu koheziju u zajednicama u kojima se nalazi veći broj migrantske populacije.

Međunarodna ogranizacija za migracije (IOM) je prva međudržavna organizacija, sa sedištem u Ženevi, koja se bavi migracionim pitanjima.

Realizacija zajedničkih projekata treba da se zasniva na principima dobre horizontale koordinacije, međusektorske saradnje i partnerstva između različitih aktera relevantnih za upravljanje migracijama u lokalnim samoupravama (lokalne institucije, organizacije i mreže poput lokalnih saveta za migracije, lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima, centri za socijalni rad, lokalni domovi zdravlja, škole, pravosudni organi, privredni sektor, OCD, i drugi), kako bi se postigao što koherentniji i prilagođeniji odgovor na specifične potrebe u oblasti migracija, i podrška različitim kategorijama migranata.

Na taj način, želi se povećati pristupačnost, kvalitet i održivost programa podrške i usluga zaštite koje pružaju relevantne institucije i organizacije, posebno sistemsko i sveobuhvatno pružanje usluga socijalne zaštite za migrante u najranjivijim situacijama koje su licencirane/akreditovane/standardizovane od strane nadležnih organa.

Ujedno, sprovođenje projekata će se odvijati u okviru šireg sprovođenja migracione politike na lokalnom nivou, kako bi se u većoj meri iskoristili pozitivni efekti koje regularne migracije imaju na društveni i ekonomski razvoj, a istovremeno ublažili rizici iregularnih migracija. U tom smislu, predloženi projekti mogu doprineti realizaciji mera i aktivnosti lokalne akcione planove (LAP) za upravljanje migracijama.

Detaljnije informacije o ovom pozivu dostupne su na sajtu IOM Srbija.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…