Inicijativa Agencije za dopune Zakona o donacijama

Agencija za borbu protiv korupcije - logo

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je inicijativu za dopune Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći, u kojoj su date preporuke za otklanjanje rizika korupcije u delu koji se odnosi na donacije organima javne vlasti.

Agencija je mišljenja da treba zabraniti da fizička i pravna lica daju donaciju organu javne vlasti koji treba da vrši nadzor, inspekcijsku kontrolu, odlučuje o pravima, obavezama i interesu tih lica, ili da na bilo koji način stupa u poslovni ili neki drugi odnos sa tim licima, jer se u suprotnom dovodi u sumnju nepristrasnost i objektivnost u postupanju ovih organa.

Takođe, Agencija smatra da treba uspostaviti interne i eksterne kontrolne mehanizime za ispitivanje opravdanosti i isplativosti donacija organima javne vlasti, kao i za praćenje namenskog korišćenja sredstava donacija, kao i da treba formirati jedinstveni javni registar, kao elektronsku bazu, koji bi sadržao podatke o svim donacijama organima javne vlasti i njihovom korišćenju.

Taj registar, prema Agenciji, bi trebalo bi da vodi ministarstvo nadležno za poslove finansija, kome bi svi organi javne vlasti morali da u određenom roku po isteku prethodne godine dostave izveštaje o primljenim donacijama sa kopijom relevantne dokumentacije, odnosno zaključenim ugovorima.

Agencija navodi da bi se usvajanjem predloženih dopuna doprinelo smanjenju prostora za zloupotrebe u toj oblasti, ali i realizaciji jedne od predviđenih mera iz Akcionog plana za sprovodenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, koja se bez razloga ogranicava na uređenje oblasti donacija medicinskih aparata, lekova i medicinskih sredstava i uvodenje obaveze da se kod donacija u zdravstvu oformi komisija koja ce procenjivati opravdanost, troškove i isplativost donacija.

Inicijativa je podneta Ministarstvu finansija i Vladi Srbije, a nakon, kako je objavljeno na sajtu Agencije, potvrde kompanije Jura da je donirala dva automobila u vrednosti od ukupno 30.000 evra Ministarstvu rada 2013. godine, po njihovom zahtevu.

Tim je, kažu u Agenciji, aktuelizovano pitanje davanja donacija organima javne vlasti i opravdanosti zakonskog rešenja koje omogućava da fizička i pravna lica daju donacije organima javne vlasti koji bi trebalo da kontrolišu njihov rad, te da ih, u slučaju da je došlo do povrede relevantnih propisa sankcionišu.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…