Inicijativa A11: Nova Vlada Srbije zaista će biti Vlada kontinuiteta, ali u ignorisanju prava građana

Vlada Republike Srbije
Foto: Tanjug

Beograd – Nova Vlada Republike Srbije obećava da će biti Vlada kontinuiteta, u šta se lako može poverovati jer ni nova Vlada, poput prethodnih, neće voditi odgovornu politiku zaštite socijalnih i ekonomskih prava.

Ovo je zaključak Inicijative A 11 nakon prezentacije ekspozea novog mandatara, a sada predsednika Vlade Miloša Vučevića.

Iako smo svesni da ekspoze nije i konkretan program rada Vlade, Inicijativa A 11 upozorava da u ovom dokumentu nismo mogli da pronađemo ni naznake da će među prioritetima biti briga o marginalizovanima, pa ni socijalna politika u načelu.

Pravo na rad i zapošljavanje ekonomsko je i socijalno pravo svih nas i spada u domen svakodnevnih prava, ali se u ekspozeu posmatra isključivo kroz ekonomski rast i brži i veći industrijski razvoj.

Pravo na zdravlje u ekspozeu kratko se pominje, ali uglavnom kroz perspektivu razvoja infrastrukture domaćeg zdravstva. Iako je infrastruktura bitna karika zdravstvenog sistema, postoje veliki problemi poput nedostupnosti zdravstvenih usluga za veliki broj građana i građanki, nejednakosti u pristupu ovim uslugama, pa i situacija koje bi se mogle podvesti pod diskriminaciju najugroženijih, koje „nasleđuje“ svaka Vlada unazad.

Socijalna zaštita ne postoji u prezentovanom ekspozeu na 67 stranica. Zabrinjavajuće je da prvi čovek Vlade Srbije nema viziju razvoja oblasti koja bi trebalo da bude najbitnija u razvijenom društvu u kojem se brine o pojedincu i koje je zasnovano na načelima solidarnosti i socijalne pravde.

Stoga je lako zaključiti da će ovo zaista biti vlada kontinuiteta, koja neće naročito mariti za socijalnu politiku, borbu protiv siromaštva i isključivanje najugroženijih građana i građanki i iz mogućnosti da imaju kakvu-takvu socijalnu pomoć.

Dokaz pronalazimo u sada dvogodišnjoj primeni spornog i štetnog Zakona o socijalnoj karti u našem zakonodavstvu, koja je dovela do „brisanja“ više od 44.000 građana iz sistema socijalne zaštite.

Obrazovanje je takođe oblast u kojoj se zanemaruje problem samog pristupa obrazovanju, naročito za romsku decu, gde romske devojčice često ranije napuštaju školovanje, očekivanja od njih u obrazovnom sistemu su niža nego od ostale dece, a postoje i dugogodišnji problemi takozvanih „romskih škola“, segregiranih škola u koje skoro pa isključivo idu samo romska deca.

Takođe, pre samo dve godine Inicijativa A 11 je, zahvaljujući aktiviranju mehanizama zaštite ravnopravnosti, dokazala da su deca određenih politički aktivnih građana i građanki Pećinaca diskriminisana budući da nisu upisana u obdanište isključivo zbog stranačkih opredeljenja svojih roditelja i drugih članova njihovih porodica.

Stanovanje je pravo o kom takođe nema reči. Srbija nosi težak teret nerešenog stambenog pitanja brojnih građana, Roma i Romkinja, izbeglica iz ratova devedesetih, interno raseljenih sa Kosova, osoba u situaciji beskućništva i mnogih drugih.

Život u neformalnom naselju u 21. veku dokaz je nespremnosti da se država suoči sa sistemskom diskriminacijom prema Romima i Romkinjama, čije bi suzbijanje de facto dovelo do boljeg položaja ove manjinske grupe u društvu i do boljeg životnog standarda i za njih.

Sa druge strane, druge kategorije građana se takođe suočavaju sa brojnim problemima u pristupu adekvatnom i priuštivom stanovanju, sistem socijalnog stanovanja je praktično nepostojeći, ne postoje mehanizmi za suzbijanje rastućih troškova stanovanja i uopšteno bavljenje stambenom krizom koja godinama postoji u Srbiji. Ni jedno od ovih pitanja nije ni pomenuto u ekspozeu predsednika Vlade.

Žena se u ekspozeu posmatra kao biće koje rađa, koje vredi isključivo zato što rađa decu. I dok je pohvalno što se u ekspozeu najavljuju izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, proširenje pristupa dečijem dodatku porodicama sa više od četvoro dece i oslobađanje od poreza na dohodak majki sa četvoro i više dece, zabrinjava narativ koji ženu tretira kao vrednu samo ukoliko je majka.

Tvrdnja da će „žene u Srbiji imati ista prava i iste početne pozicije kao i muškarci“ ukazuje na nerazumevanje nejednakog položaja žena u društvu, a još je gore kad ovu rečenicu prati ideja da „mi ne stvaramo društvo jednakih u prihodu, ovo nije i neće biti vlada koja će promovisati ideje uravnilovke i samoupravnog socijalizma“. Rodna ravnopravnost i prava žena nisu i ne mogu da se svedu na podršku određenom političkom uređenju.

Teret porodičnog života i „tradicionalnih vrednosti“ koje propagira nova Vlada u potpunosti je na majci, bez pomena uloge očeva u podeli poslova.

U svakoj državi, izvršna vlast je ključna karika za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava, pa bi to trebalo da bude slučaj i sa Vladom Republike Srbije. Radi ispunjavanja obaveza koje se odnose na poštovanje ekonomskih i socijalnih prava, donosioci odluka moraju da – u svakom trenutku, imaju u vidu prava svih građana i građanki, te maksimalno upotrebljavaju raspoložive (tehničke, finansijske i druge) resurse radi progresivnog ostvarivanja ovih prava. To se na najbolji način postiže zaštitom onih koji su u društvu najslabiji, odnosno čija su prava najugroženija.

Ponavljamo, ovakvi poražavajući stavovi i nebriga za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava novu Vladu Republike Srbije zaista čine vladom kontinuiteta u kršenju svakodnevnih prava, zaključak je Inicijative A 11.

 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…