Indeks održivosti OCD: Zatvara se prostor za delovanje civilnog društva u Srbiji

Indeks održivosti 2017

Beograd, 16. oktobar 2018. – Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) predstavile su rezultate Indeksa održivosti OCD u 2017. za Srbiju.

Ukupna održivost organizacija civilnog društva u Srbiji se nije promenila u 2017. godini, ali pravni okvir i mogućnost OCD-a da učestvuju u zagovaranju pogoršala se već treću godinu za redom, usled prepreka nametnutih od strane države.

"Indeks održivosti organizacija civilnog društva (IO OCD) je alat koji je razvijen od strane USAID-a i koristi se od 1997. godine za procenu održivosti civilnog sektora", izjavila je Laura Pavlović, direktorka USAID Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj u Srbiji. "Indeks pokriva 60 zemalja iz različitih regiona širom sveta i tako obezbeđuje veoma korisne podatke o smernicama razvoja civilnog društva kako na nacionalnom, tako na regionalnom i globalnom nivou".

Nalazi Indeksa za 2017. godinu pokazuju da prostor za učešće OCD-a u procesu donošenja odluka nastavlja da se zatvara, a neka dugoročna partnerstva između državnih institucija i OCD-a se prekidaju.

U 2017. godini, OCD – naročito one koje se bave borbom protiv korupcije, nadgledanjem izbora, demokratizacijom i ljudskim pravima – bile su meta negativnog medijskog izveštavanja.

OCD su uspele da održe stabilnost u kategorijama koje se odnose na organizacione kapacitete, pružanje usluga, finansijsku održivost, sektorsku infrastrukturu i sliku u javnosti.

"Iako je nivo sveukupne održivosti na istom nivou od 2013. godine, pad u ove dve kategorije je jasan pokazatelj da civilno društvo u Srbiji mora da pokaže veću spremnost i proaktivnost za delovanje u okruženju koje se stalno menja", rekla je Milena Velojić, direktorka Nacionalne koalicije za decentralizaciju.

Pad u pravnom okruženju za 2017.godinu zabeležen je u 12 od 24 zemlje koje pokriva Indeks za Centralnu i Istočnu Evropu i Evroaziju.

Dok je zatvaranje prostora za delovanje civilnog društva prisutno u nekoliko poslednjih izdanja IO OCD, u 2017. godini zabeležena je pojačana kontrola nad civilnim sektorom kako u zemljama sa represivnim političkim režimom, tako i u zemljama koje se smatraju demokratskim.

Štaviše, u 10 zemalja se beleži pogoršanje dimenzije "slika u javnosti", što je odraz negativne retorike od strane vlasti i provladinih medija prema OCD-ima, naročito onim koje su kritički nastrojene prema vladi.

Napredak u sektorskoj infrastrukturi koji je zabeležen u trećini zemalja u regionu jedna je od svetlih tačaka u nalazima, dok finansijska zavisnost od stranih donatora i dalje ostaje izazov.

Indeks meri održivost civilnog sektora u svakoj zemlji na osnovu sedam dimenzija: pravni okvir, organizacioni kapacitet, finansijska održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastruktura i slika u javnosti.

Indeks koristi skalu ocena od 1 do 7 gde je 1 najviši a 7 najniži nivo održivosti. Ocena za sveukupnu održivost civilnog sektora u Srbiji za 2017. godinu iznosi 4,1.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…