Grant program za jačanje kapaciteta civilnog društva i javnog zastupanja

Konkurs

WWF objavljuje poziv za podnošenje predloga projekata: CO – SEED Grant program – jačanje kapaciteta civilnog društva i javnog zastupanja u okviru projekta CO – SEED: Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno ekonomski razvoj. 

Projekat CO – SEED se implementira u sledećim zemljama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Turska. Partneri na projektu su: INCA – Albanija, Udruga Dinarica – BiH, WWF Adria – Hrvatska. NVO Green Home – Crna Gora i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije – Srbija. 

Projekat je finansiran od strane EU kroz Instrument za civilno društvo i medije  2014 – 2015. 

CO – SEED Grant program – Poziv za podnošenje prijedloga projekata

Cilj CO – SEED Grant programa je povećanje znanja i tehničkih kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) kako bi dali relevantne komentare u javnim konsultacijama vezanim za procenu i stratešku procenu uticaja na životnu sredinu (EIA/SEA) kao i jačanje kapaciteta za lobiranje i uspešno iznošenje konstruktivnih stavova. Odabrane OCD će formirati regionalnu mrežu zajedno sa partnerima u projektu i aktivno učestvovati u glavnim projektnim aktivnostima.

Bespovratna sredstva biće dodeljena u pet zemalja koje učestvuju u projektu “Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno – ekonomski razvoj”. Organizacije koje ispunjavaju uslove mogu aplicirati same ili formirati nacionalno i/ili međunarodno partnerstvo. Svaka potencijalna organizacija treba dostaviti svoju aplikaciju u zemlji gde je zvanično registrovana. U slučaju partnerstva, vodeća organizacija mora biti definisana i aplikacija treba biti predata u zemlji u kojoj je vodeći partner registrovan. Dobitnici bespovratnih sredstava biće odgovorni Nacionalnom projektnom koordinatoru u zemlji u kojoj su registrovani.

Pored projektovanja sopstvenih aktivnosti, korisničke organizacije civilnog društva (OCD) će koristiti dobijena sredstva da pokriju troškove prisustva na dva treninga i dva događaja umrežavanja koji će biti organizovani u zemljama koje učestvuju u realizaciji gore navedenog projekta. Dobitnicima bespovratnih sredstava se  preporučuje da prate i uzmu učešće u budućim javnim respravama vezanim EIA/SEA.

Bespovratna sredstva su opredeljena za najmanje petnaest OCD. Evaluacija projektnih predloga vršiće se na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Potencijalnim aplikantima se preporučuje da povećaju uticaj svojih projekata formiranjem nacionalnih i/ili međunarodnih partnerstava pre apliciranja.

Svi formulari za prijavu nalaze se u prilogu kao i web – stranici NVO Green Home.

Izvor:  NVO Green Home

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…