Građani koji krše „policijski čas“ biće abolirani nakon ukidanja vanrednog stanja

Policijski čas

Beograd, 08. april 2020. – Beogradski centar za ljudska prava ocenio je da će, nakon ukidanja vanrednog stanja zbog pandemije korona virusa, građani koji su gonjeni zbog kršenja Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja biti abolirani.

Podsećamo i da je Centar apelovao na nadležne državne organe da sve mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava, tokom trajanja vanrednog stanja budu srazmerne svrsi njihovog uvođenja.

Drugim rečima, prekršajni sudovi neće moći da ih kazne, već će biti prinuđeni da obustave sve nepravosnažne prekršajne postupke“, saopštio je Centar, ukazujući na postojanje pravnih prepreka da građani koji prekrše Naredbu o ograničenju i zabrani kretanja budu pravosnažno kažnjeni u prekršajnom postupku.

U saopštenju se podseća da je Vlada Srbije 20. marta 2020. godine, uz supotpis predsednika države, donela Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.

Ovom Uredbom je određeno da za vreme vanrednog stanja prestaju da teku rokovi za žalbu na odluke kojima se okončava prekršajni postupak.

Centar je podneo Ustavnom sudu Srbije incijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti predviđene mogućnosti dvostrukog kažnjavanja, krivičnog i prekršajnog, lica koja prekrše zabranu.

Iz navedenog nesporno proizlazi da će rokovi za žalbe protiv prvostepenih odluka o prekršajnom kažnjavanju građana koji prekrše Naredbu o ograničenju i zabrani kretanja početi da teku tek po donošenju odluke o ukidanju vanrednog stanja.

Međutim, ukidanjem vanrednog stanja će, po sili Ustava, prestati da važi i Uredba o prekršaju za kršenje Naredbe kojom je ovo ponašanje inkriminisano kao prekršaj.

Zakonom o prekršajima određeno je da se na učinioca prekršaja primenjuje zakon, odnosno propis koji je važio u vreme izvršenja prekršaja, odnosno propis koji je najblaži za učinioca u slučaju da je posle izvršenja prekršaja propis izmenjen jednom ili više puta, naveo je Centar.

Takođe, po oceni Centra, Naredba o ograničenju i zabrani kretanja je neustavna s obzirom da „ne predstavlja valjan osnov“ za odstupanje od ljudskih i manjinskih prava zajemčenih Ustavom, u ovom slučaju – prava na slobodu i bezbednost ličnosti i slobode kretanja.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…