Fronteks objavio smernice sa zajedničkim standardima za nadzor granice

Foto: frontex.europa.eu

Varšava – Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Frontex) izradila je Smernice za zajedničke minimalne standarde za nadzor granice.

Smernice su urađene sa ciljem da se podrži harmonizacija koncepata i praksi nadzora granice u okviru Fronteksove zajednice.

Razvoj minimalnih standarda kompleksnog procesa nadzora granice iniciran je 2021. i Fronteks je prihvatio da bude koordinator na tom zadatku, saopštila je ta agencija.

Smernice predstavljaju skup praksi i minimalnih stnadarda za ono što članice EU smatraju adekvatnim, efikasnim i pravovremenim sprovođenjem nadzora granice u nacionalnim sredinama kako bi se spoljne granice EU zaštitile od različitih kratkoročnih i dugoročnih rizika.

Prema zakonu o šengenskim granicama, nadzor granice odnosi se na nadzor između graničnih prelaza i nadzor prelaza van utvrđenog vremena kada su otvoreni a kako bi se sprečilo da ljudi zaobiđu granične provere.

Pored ostalog, ciljevi nadzora spoljnih granica su sprečavanje i obeshrabrivanje nedozvoljenog prelaska, borba protiv prekograničnog kriminala, uključujući rutinske patrole, preduzimanje mera protiv ljudi koji ilegalno prelaze granicu, održavanje svesti o situaciji i sposobnostima za reagovanje, kao i podršku otkrivanju, identifikovanju i sprovođenju svih relevantnih procedura.

Fronteks je naveo da Smernice sadrže sažet pregled praksi članica u nadzoru granica u vazduhu, na kopnu i moru i pokrivaju strateške, operativne i taktičke nivoe faktora koji utiču na svest i sposobnost članica da reaguju.

Identifikovani zajednički minimumi odnose se na faze procesa nadzora granice, poput spremnosti odnosno mogućnosti za predviđanje i odgovor na promenu situacije na spoljnim granicama, reagovanje na nedozvoljene prelaske granice i sprečavanje istih.

Fronteks je saopštio da Smernice predstavljaju važan korak u harmonizaciji nacionalnih praksi dopunjavanjem i usklađivanjem sa postojećim incijativama koje se bave evropskim integrisanim upravljanjem granicom.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…

EU agencija za fundamentalna ljudska prava
Evropa, Vesti

FRA: Evropa doživljava talas antisemitizma

_______
Beč – Evropa doživljava „talas antisemitizma“, koji je delimično prouzrokovan sukobom na Bliskom istoku, saopštila je Agencija Evropske unije za osnovna prava. Agencija je objavila i istraživanje, koje je sprovedeno…