Francuska predložila nove principe evrointegracija Zapadnog Balkana

EU zastava

Pariz, 17. novembar 2019. – Izmenjeni pristup evrointegracijama Zapadnog Balkana bi trebalo da se zasniva na principima postepenog pridruživanja, strogih uslova, opipljivih koristi i reverzibilnosti, navodi se u non-pejperu koji je Francuska uputila članicama EU.

Jednom kada se pregovori otvore, proces integracije se više ne bi zasnivao na otvaranju velikog broja tematskih poglavlja, već na nekoliko uzastopnih faza, koje bi formirale koherentne blokove politika i šemu koju je EU uspostavila, uzimajući u obzir specifične karakteristike svakog kandidata, gde je to prikladno„, stoji u dokumentu u koji je agencija Beta imala uvid.

Francuska je u non-pejperu izrazila „nedvosmislenu“ podršku pristupanju Zapadnog Balkana, uključujući i Kosovo, a kao i do sada, vladavina prava bi bila ključni stub u procesu pregovora i to bi ostala od početka do kraja, pri čemu je finalni cilj ulazak država Zapadnog Balkana u EU.

Vladavina prava i osnovna prava bi ostali integralni zahtev od trenutka otvaranja pregovora (…) i to bi bili kroz sve segmente procesa. Konačni cilj bi bilo puno i kompletno pristupanje„, navodi se u dokumentu.

Predviđa se da bi prelazak iz jedne faze u drugu bio detaljno izložen, a uglavnom bi se zasnivao na „stalnom, nepovratnom napretku u oblasti vladavine prava„.

Zemlje kandidati morali bi da prilagode institucionalne i administrativne sposobnosti potrebi efikasnog učešća u različitim politikama. O konačnom pristupanju bilo bi odlučeno na osnovu ispunjavanja opipljivih ciljeva ekonomske i socijalne konvergencije.

Redosled postepenih faza treba da osigura kredibilnu ravnotežu između kapaciteta kandidata da učestvuju u politikama, koristi koje kandidati očekuju od učešća u tim politikama i potrebe očuvanja integriteta EU i njenih politika„, naveo je Pariz u non-pejperu.

U predlogu je predloženo sedam faza.

Prva bi bila aktivna tokom celog procesa i obuhvatala vladavinu prava, osnovna prava, pravosuđe i bezbednost, sedma bi se bavila „ostalim pitanjima„, a između bi bila dosadašnja pregovaračka poglavlja tematski sjedinjena u šire oblasti.

Kako je navedeno, u ranoj fazi bi zemlje kandidati mogle biti povezane s instrumentima u okviru digitalne agende, poput sporazuma o romingu, u srednjoj fazi s bankarskom unijom ili evropskim poternicama dok bi pristup jedinstvenom tržištu bio ostavljen za kraj procesa.

Francuski predlog predviđa i iznošenje detaljno razrađenog spiska uslova koje bi zemlja kandidat morala da ispuni pre nego što pređe iz jedne faze pregovora u drugu, uz lako proverljive indikatore ispunjenosti kriterijuma.

Kako navodi Radio Slobodna Evropa (RSE), Francuska smatra da su duboke političke, ekonomske i socijalne transformacije, potrebne za buduće pristupanje Evropskoj uniji „prespore„, i da su nedovoljne konkretne koristi za građane u zemljama kandidatima za članstvo.

Zbog toga se predlaže dodatna finansijsku pomoć u pretpristupnom procesu za Zapadni Balkan što podrazumeva veće pretpristupne instrumente, ali i pristup strukturnim fondovima koji su sada rezervisani samo za zemlje članice EU.

Poslednja stavka francuskog predloga tiče se usvajanja principa reverzibilnosti jer se smatra da bi to obezbedilo kredibilitet i podsticajnu prirodu procesa.

Pariz smatra da je taj princip potreban za rešavanje situacija u kojima država kandidat delimično ili uopšte ne ispunjava određene kriterijume, ili prestaje da ispunjava preuzete obaveze.

U tom slučaju, prema francuskom dokumentu, odgovor EU bio bi postepen i proporcionalan veličini i ozbiljnosti propusta, a kretao bi se od obustave finansijske pomoći pa do opšte suspenzije, u slučaju da su dovedene u pitanje osnovne vrednosti Evropske unije.

Pariz smatra da bi trebalo uspostaviti posebno upravno telo koje bi pratilo pristupni proces.

Takođe, uloga Evropskog saveta bi bila ojačana postepenim uključivanjem kandidata u sektorske politike EU.

U dokumentu je od Evropske komisije zatraženo da do januara 2020. godine objavi novu metodologiju u pristupnom procesu koja bi bila primenjivana prilikom otvaranja pristupnih pregovora s kandidatima za članstvo u Uniji.

Takozvani non-pejper je neformalni dokument koji se uglavnom iznosi u zatvorenim pregovorima unutar institucija EU, naročito među članicama i ima za cilj postizanje dogovora o nekom spornom političkom pitanju.

Francuska je više puta ukazivala na neophodnost promene pristupa u pregovorima o članstvu u Uniji i otvaranje novih pregovora uslovljavala promenom metodologije. To je bio i razlog zbog kojeg je Francuska na samitu Evropske unije u oktobru blokirala otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, prenosi Euractiv.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…