1. Početna
  2. Društvo
  3. Formirana radna grupa za izradu akcionog plana za primenu UN rezolucije 1325

Formirana radna grupa za izradu akcionog plana za primenu UN rezolucije 1325

Od 02. januara 2016. stupa na snagu Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacionalnog akcionog plana Republike Srbije za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost (2016-2020).

Zadaci Radne grupe su: 

– sagledavanje rezultata sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010-2015), preporuka i zaključaka Političkog saveta i Multisektorskog koordinacionog tela za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana, kao i ocena drugih relevantnih subjekata u društvu i međunarodnih organizacija; 

– utvrđivanje oblasti sprovođenja Nacionalnog akcionog plana Republike Srbije za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost (2016-2020), u periodu od 2016. do 2020. godine, polazeći od deklarisanih oblasti primene Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i definisanje formalnog okvira dokumenta; 

– formulisanje ciljeva, definisanje: aktivnosti, nosilaca aktivnosti, potrebnih ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa, rokova za realizaciju i indikatora za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana; 

– utvrđivanje jedinstvene liste indikatora; 

– predlaganje modela prikupljanja i analize podataka u periodu sprovođenja Nacionalnog akcionog plana od 2016. do 2020. godine; 

– predlaganje modela izveštavanja u periodu sprovođenja Nacionalnog akcionog plana; 

– predlaganje institucionalnih tela i mehanizama za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana i njihove hijerarhijske i funkcionalne povezanosti; 

– definisanje odnosa saradnje nosilaca sprovođenja Nacionalnog akcionog plana, tela i mehanizama za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana sa institucijama koje se bave rodnom ravnopravnošću u društvu i međunarodnim subjektima koji se angažuju u primeni Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija; 

– izrada Predloga Nacionalnog akcionog plana Republike Srbije za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost (2016-2020). 

Za predsednika je izabran Predrag Peruničić, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta.

Radna grupa je obrazovana na vreme do ispunjenja zadatka.

Izvor: Paragraf Lex

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…