Formirana Mreža za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije

evropske integracije

Vlada Republike Srbije formirala je Mrežu za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije sa ciljem sprečavanja nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije na vreme dok traje pružanje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji za programe finansirane do 2020. godine.

Zadaci Mreže su: saradnja sa Ministarstvom finansija – Odsekom za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije radi sprečavanja nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije; izrada Strategije za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije i Akcionog plana za njeno sprovođenje; prikupljanje, praćenje i analiziranje podataka o preduzetim merama za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije; iniciranje zakonodavnih i drugih mera sa ciljem sprečavanja nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije;jačanje međuinstitucionalne saradnje i razmena podataka između državnih organa, organizacija i institucija čiji su predstavnici uključeni u rad Mreže o prijavljenim prevarama, korupciji ili drugim nepravilnostima; razmatranje, davanje predloga, mišljenja i stručnih obrazloženja u vezi sa svim drugim pitanjima od značaja za sprečavanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije.

Za predsedavajućeg Mreže imenovan je Milovan Filimonović, državni sekretar u Ministarstvu finansija,  a za zamenika predsedavajućeg imenovana je, Jelena Sedlaček, šef Odseka za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije u Ministarstvu finansija.

Za članove Mreže su imenovani: Aleksandra Gojković Džipković, šef Odseka za finansijsku kontrolu u Sektoru za nacionalni fond za upravljanje sredstvima Evropske unije u Ministarstvu finansija, Žarko Savić, načelnik Odeljenja za budžetsku inspekciju u Ministarstvu finansija, Milka Lukač, načelnik Odeljenja za razvoj funkcije ljudskih resursa u Poreskoj upravi u Ministarstvu finansija, Gordana Pulja, pomoćnik direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija, Jelena Pantelić, načelnik Odeljenja za analitiku i finansijsko informativne poslove u Upravi za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija, Miloš Jovanović, Glavni policijski inspektor u Upravi kriminalističke policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Gordana Janićijević, zamenik Republičkog javnog tužioca, Radoslav Sretenović, predsednik Saveta Državne revizorske institucije, Milica Božanić, pomoćnik direktora Agencije za borbu protiv korupcije u Sektoru za međunarodnu saradnju, Svetlana Novaković, revizor u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.

Mreža može tražiti podatke, dokumenta i izveštaje od državnih organa i drugih organizacija i institucija u vezi sa pitanjima iz svoje nadležnosti. Mreža se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u dva meseca. Sastancima Mreže mogu, po pozivu, prisustvovati i predstavnici drugih državnih organa, organizacija i institucija, koji nisu članovi Mreže. Ministarstvo finansija – Odsek za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije, obavlja stručne i administrativne poslove podrške radu Mreže. Mreža, preko Ministarstva finansija, o svom radu podnosi izveštaj nadležnom odboru Vlade svakih 60 dana, a Vladi svakih 90 dana.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…