Formiran Savet za praćenje realizacije Akcionog plana antidiskriminacione strategije

Vlada Republike Srbije

Vlada Republike Srbije obrazovala je Savet za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. , kao povremeno radno telo Vlade.

Zadatak Saveta je da prati napredak u izvršenju mera, sprovođenju aktivnosti, poštovanju predviđenih rokova i da blagovremeno upozorava na izazove u izvršenju mera u okviru realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine.

Savet ima 11 članova.

Za predsednika Saveta imenovana je se dr Suzana Paunović (v.d. direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Za članove Saveta iz reda postavljenih lica, državnih službenika na položaju ili državnih službenika na izvršilačkom radnom mestu, imenovani su:
1) Čedomir Backović, pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde;
2) Dragoljub Radović, savetnik ministra u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
3) Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave;
4) Laslo Čikoš, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;
5) Milovan Šuvakov, pomoćnik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
6) doc. dr Ferenc Vicko, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja;
7) Nenad Borovčanin, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta;
8) Mirjana Ćojbašić, pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija.

Za člana Saveta iz reda predstavnika AP Vojvodina, imenovan je se:
– Adrian Borka, viši stručni saradnik za ljudska i manjinska prava u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine.

Za člana Saveta iz reda predstavnika jedinica lokalne samouprave, po predlogu Stalne konferencije gradova i opština, imenovana je :
– Jelena Brankov Čerevicki, šef odseka zajedničkih poslova i koordinatorka za poslove iz oblasti rodne ravnopravnosti i sprovođenja politike jednakih mogućnosti u opštini Bečej.

Kao predstavnici civilnog društva u Savet su izabrani Milan Antonijević (član Saveta) i Kristina Todorović (zamenica člana Saveta) iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Predstavnici civilnog sektora izabrani su na osnovu Odluke o izboru kandidata za člana i zamenika člana Saveta.

Predsednika i članove Saveta Vlada Republike Srbije može da zameni posebnim rešenjem.

Predstavnici nadležnog odbora Narodne skupštine, Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Pokrajinskog ombudsmana, organizacija civilnog društva i druge zainteresovane strane imaju pravo da prisustvuju sednicama Saveta i da se na drugi način uključe u njegov rad. Savet, po potrebi, može pozivati predstavnike drugih državnih organa i organizacija i udruženja da prisustvuju sednicama Saveta.

Savet se obrazuje na period do usvajanja finalnog izveštaja o realizaciji Akcionog plana.

Savet može od nadležnih državnih organa i organizacija tražiti podatke, dokumentaciju i informacije od značaja za njegov rad.

Savet održava redovne sednice najmanje na svaka tri meseca, a dostavlja izveštaje o radu nadležnom odboru najmanje svakih 60 dana, a Vladi najmanje svakih 90 dana. Stručnu i administrativno-tehničku potporu Savetu pruža Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…