Formiran Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške

Ministarstvo pravde

Beograd, 04. oktobar 2019. – Primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, donetog 2018. godine, počela je 1. oktobra 2019. godine.

Jedna od utvrđenih obaveza jeste formiranje Registra pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške koji vodi Ministarstvo pravde, kao jedinstvenu javnu elektronsku bazu podataka.

Istovremeno, upis u navedeni registar jedan je od uslova za sticanje statusa pružaoca ove vrste pomoći i podrške, utvrđen članom 8. ovog zakona.

U međuvremenu, donet je set podzakonskih akata kako bi se bliže uredila njegova primena, uključujući i Pravilnik o načinu upisa u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i vođenju Registra.

Podsećamo, Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći predviđeno je da pored advokata i službi pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave, ovu vrstu pomoći mogu pružati udruženja i to:

  • neposredno u postupcima ostvarivanja prava na azil i zaštite od diskriminacije;
  • u okviru ciljeva zbog kojih su osnovana tako što će po svom izboru angažovati advokate da u ime tih organizacija pružaju besplatnu pravnu pomoć;
  • ako se zakonima koji uređuju odgovarajući postupak ne zahteva da zastupnik mora biti advokat, besplatnu pravnu pomoć u udruženju pruža diplomirani pravnik.

Dodatno, u okviru ciljeva zbog kojih su osnovana udruženja mogu da daju opšte pravne informacije i popunjavaju formule, kao oblike besplatne pravne podrške.

Prijave za upis u registar dostavljaju se elektronskim putem, na adrese: dkoturovic@mpravde.gov.rs i iva.kovacevic@mpravde.gov.rs.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…