FHP: Zastarelost kao mehanizam uskraćivanja prava žrtvama rata na naknadu štete

Zaobilaženje pravde

Beograd, 28. jun 2018. – Fond za humanitarno pravo (FHP) je predstavio izveštaj “Zaobilaženje pravde: Zastarelost kao mehanizam uskraćivanja prava žrtvama rata na naknadu štete”.

Izveštaj ukazuje na uočljivu nameru domaćeg pravosuđa da se zakonske norme o zastarelosti naknade štete tumače tako da se žrtvama teškog kršenja ljudskih prava u prošlosti uskrati pravo na obeštećenje, uz obrazloženje da je protekao zakonski rok u kojem su oni svoje pravo mogli zaštititi.

Iako je Srbija potpisnik brojnih međunarodnih konvencija koje govore o nezastarelosti ratnih zločina, u sudskoj praksi se ratni zločin, genocid i zločin protiv čovečnosti tretira jednako kao zahtev za nadoknadu štete pričinjene u saobraćajnim nesrećama.

Propisani rokovi za podnošenje tužbe predviđaju da oštećena strana zahtev za nadoknadu mora podneti u periodu od tri ili pet godina. Na taj način žrtve se stavljaju u nepovoljan položaj, imajući u vidu da je većina tužbi podneta nakon predviđenog perioda.

Ovakva proizvoljna i arbitrarna primena odredaba zakona koje regulišu zastarelost naknade štete na štetu žrtava može se podvesti pod grubu povredu prava na pravično suđenje koje garantuju domaći i međunarodni propisi, rečeno je u Medija centru na predstavljanju izveštaja.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…