Evropska komisija usvojila novu listu trećih zemalja sa slabom borbom protiv pranja novca

pranje novca

Brisel, 13. februar 2019. – Evropska komisija je usvojila novu listu sa 23 zemlje sa strateškim nedostacima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Lista je napravljena sa ciljem da se finansijski sistem EU zaštiti efikasnijim onemogućavanjem pranja novca i smanjenjem opasnosti od finansiranja terorizma.

Rezultat objavljivanja liste je da će se od banaka i drugih eniteta koji moraju da poštuju pravila EU za borbu protiv pranja novca tražiti da pojačaju kontole finansijskih operacija klijenata i finasijskih institucija iz visoko rizičnih trećih zemalja kako bi bolje identifikovali sumnjive prilive novca.

Lista je napravljena posle detaljnih analiza na osnovu nove metodologije koja odražava stroge kriterijume pete Direktive za borbu protiv pranja novca, a koja je na snazi od jula 2018, saopštila je Evropska komisija.

"Postavili smo najsnažnije standarde za borbu protiv pranja novca u svetu ali želimo da budemo sigurni da 'prljav' novac iz drugih zemalja neće naći put u naš finansijski sistem. 'Prljav' novac je izvor snage organizovanog kriminala i terorizma. Pozivam zemlje sa liste da što pre isprave nedostatke. Komisija je spremna da zajedno rade na tom pitanju u uzajamnom interesu", istakla je evropska komesarka za pravdu Vera Jurova.

Komisija ima mandat da radi autonomne ocene i identifikuje visoko rizične treće zemlje zahvaljujući četvrtoj i petoj direktivi o sprečavanju pranja novca.

Lista je napravljena na bazi analiza 54 prioritetne jurisdikcije koje je uradila Komisija u konsultaciji sa članicama i objavila sredinom novembra 2018.

Zemlje koje se ocenjuju moraju da ispunjavaju barem jedan od tri kriterijuma – da imaju sistemski uticaj na integritet finansijskog sistema EU, da su pod lupom Međunarodnog monetarnog fonda kao međunarodni "ofšor" finansijski centri i da su od ekonomskog značaja i imaju snažne ekonomske veze sa EU.

Za svaku zemlju Komisija ocenjuje nivo opasnosti, pravni okvir i kontrolu sa ciljem da se smanji opasnost od  pranja novca i finansiranja terorizma.

Takođe Komisija uzima u obzir rad Operativne grupe za finansijske akcije (FATF) koja postavlja međunarodne standarde u ovoj oblasti.

Evropska komisija je zaključila da režimi borbe protiv pranja novca odnosno finansiranja terorizma 23 zemlje imaju strateške nedostatke. Lista EU uključuje 12 zemalja sa liste FATF i još 11 jurisdikcija.

Komisija je listu usvojila u formi delegirane uredbe i sada će je dostaviti Evropskom parlamentu i Savetu na odobrenje u roku od mesec dana, uz mogućnost produženja za mesec dana.

Kada bude usvojena, delegirana uredba će biti objavljena u službenom listu EU i stupiće na snagu 20 dana posle objavljivanja.

Na listi su Irak, Iran, Libija, Pakistan, Panama, Saudijska Arabija, Sirija, Tunis, Jemen, Avganistan.., prenosi Euractiv.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…