Evropska komisija poziva na zaštitu sezonskih radnika u kontekstu pandemije korona virusa

sezonske radnice

Brisel, 16. jul 2020. – Evropska komisija predstavila je smernice za zaštitu sezonskih radnika u EU u kontekstu pandemije korona virusa.

Smernice služe kao orijentir nacionalnim telima, inspektoratima rada i socijalnim partnerima da zagarantuju prava, zdravlje i bezbednost sezonskih radnika, kao i da se pobrinu za to da sezonski radnici budu upoznati sa svojim pravima.

Prekogranični sezonski radnici imaju mnoga prava, ali s obzirom na privremenu prirodu posla izloženiji su riziku nesigurnih radnih i životnih uslova. Ti uslovi su, usled pandemije korona virusa, postali vidljiviji, a u nekim su se slučajevima i pogoršali i mogu povećati rizik stvaranja žarišta zaraze COVID-om 19.

Svake godine stotine hiljada sezonskih radnika pomažu u izuzetno važnim sektorima EU privrede kao što su sektor hrane i poljoprivredni sektor. Pandemija korona virusa ukazala je na problematične životne i radne uslova s kojima se ti radnici suočavaju i na tome moramo poraditi. Naše smernice su podsetnik državama članicama i preduzećima da moraju ispunjavati svoju dužnost u zaštiti ključnih, ali ranjivih, radnika”, izjavio je Nikolas Šmit, evropski komesar za zapošljavanje i socijalna prava

Evropska komisija prati pravilnu primenu pravila u vezi sa sezonskim radnicima u EU, a nacionalna tela su odgovorna za samu primenu. Stoga su hitno potrebne odgovarajuće mere.

Smernicama su obuhvaćeni mnogi aspekti: pravo sezonskih radnika da rade u državi članici EU nezavisno od tog da li su građani EU ili dolaze iz trećih zemalja, odgovarajući životni i radni uslovi, uključujući ograničavanje fizičkog kontakta i odgovarajuće higijenske mere, jasno informisanje radnika o njihovim pravima, neprijavljeni rad, socijalna sigurnost.

Kada se radi o delovanju na nacionalnom nivou, u smernicama se nacionalna tela i socijalni partneri pozivaju da preuzmu aktivniju ulogu u osiguravanju pravilne primene i sprovođenja pravila. Navedene su konkretne preporuke i predlozi aktivnosti koje treba preduzeti na nacionalnoj nivou ili na nivou EU, kao na primer:

  • države članice pozivaju se da preduzmu sve potrebne mere kako bi osigurale pristojne radne i životne uslove za sve sezonske radnike;
  • države članice pozivaju se da podignu svest o zahtevima u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu koji se odnose na sezonske radnike i time pomognu poslodavcima u sprovođenju relevantnih pravnih zahteva i radnicima daju jasne informacije na jeziku koji razumeju
  • države članice pozivaju se da manjim preduzećima pruže praktične smernice;
  • države članice pozivaju se da pojačaju inspekcije na terenu kako bi se osigurala pravilna primena pravila o bezbednosti i zdravlju na radu za sezonske radnike.

Komisija će nastaviti saradnju sa državama članicama, socijalnim partnerima, Evropskom agencijom za bezbednost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Evropskim nadzornim telom za rad (ELA) na tom važnom pitanju.

Kada se radi o delovanju na nivou EU, Evropska komisija planira niz mera za jačanje zaštite prava sezonskih radnika, uključujući i:

  • studiju u kojoj će se prikupiti podaci o sezonskom radu unutar EU i utvrđuju glavne poteškoće, među ostalim u vezi s podizvođenjem;
  • studiju o visokorizičnim zanimanjima, koja uključuju sezonske radnike, a koju će provesti EU-OSHA u bliskoj saradnji s Odborom viših inspektora rada;
  • kampanju podizanja svesti usmerenu na sektore izloženije sezonskom radu, koju će koordinirati ELA;
  • slušanje s evropskim socijalnim partnerima na temu sezonskih radnika;
  • komparativnu analizu u nekoliko država članica koju će provesti mreža pravnih stručnjaka za slobodno kretanje i koordinaciju socijalne sigurnosti (MoveS)
  • podršku državama članicama putem Evropske platforme za rešavanje neprijavljenog rada i kampanje #EU4FairWork radi povećanja informisanosti o pravima i obavezama među radnicima i poslodavcima.
Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…