Evropska komisija pokrenula drugu fazu konsultacija sa socijalnim partnerima

Ursula fon der Lajen

Brisel, 03. jun 2020. – Evropska komisija pokrenula je drugu fazu konsultacija sa evropskim sindikatima i udruženjima poslodavaca o tome kako obezbediti pravedne minimalne plate za sve radnike u Evropskoj uniji.

Tokom prve faze konsultacija, koja je trajala od 14. januara do 25. februara 2020. Komisija je primila odgovore od 23 socijalna partnera iz cele EU.

Na osnovu primljenih odgovora Komisija je zaključila da postoji potreba za daljnjim delovanjem na nivou EU. To je već bio politički prioritet Komisije Ursule Fon der Lajen, a nedavni događaji dodatno su pojačali zahteve za angažmanom EU pri smanjenju sve većih razlika u platama i siromaštva zaposlenih.

EU je posebno pogođen pandemijom korona virusa, koja je negativno uticala na privredu i preduzeća država članica kao i na prihode radnika i njihovih porodica. Za oporavak i izgradnju pravednih i otpornih privreda ključno je obezbediti da svi radnici u EU zarađuju dovoljno za pristojan život, pri čemu minimalne plate imaju važnu ulogu.

One su relevantne i u zemljama koje se oslanjaju isključivo na kolektivne ugovore o minimalnim platama i u onima koje imaju zakonski propisanu minimalnu platu.

Minimalne plate o kojima se na odgovarajući način pregovara sa socijalnim partnerima, koje se poštuju i redovito ažuriraju mogu:

  • ranjivim grupama radnika omogućiti finansijsku rezervu u teškim vremenima;
  • dati veći podsticaj za rad i time povećati produktivnost;
  • smanjiti razlike između plata u društvu;
  • povećati domaću potražnju i otpornost privrede;
  • doprineti smanjivanju razlika u platama između polova.

Minimalnim platama primerenog nivoa kojima se uzimaju u obzir uslovi privređivanja obezbeđuje se prihod ranjivim grupama radnika i pomaže očuvanje radnih mesta i konkurentnost preduzeća.

Evropska komisija ne namerava da utvrdi jedinstvenu evropsku minimalnu platu niti usklađivanje sistema određivanja minimalne plate. Sve potencijalne mere primenjivale bi se različito u zavisnosti od sistema određivanja minimalnih plata i tradicije država članica, uz puno poštovanje nacionalnih nadležnosti i slobode ugovaranja socijalnih partnera.

U dokumentu o drugoj fazi konsultacija utvrđuju se mogućnosti delovanja EU kako bi se osiguralo da minimalne plate budu utvrđene na primerenom nivou i da se njima štite svi radnici.

Kako je naglašeno u odgovorima socijalnih partnera u prvoj fazi konsultacija, ključnu ulogu u tome imaju kolektivni pregovori.

Stoga bi se inicijativom EU  nastojalo obezbediti sledeće:

  • uspostavljanje funkcionalnog kolektivnog pregovaranja za određivanje plata;
  • nacionalni okviri za određivanje zakonski propisanih minimalnih plata i njihovo redovno ažuriranje u skladu s jasnim i stabilnim kriterijumima;
  • delotvorno uključivanje socijalnih partnera u određivanje zakonski propisanih minimalnih plata kako bi se podržale primerene minimalne plate;
  • ukidanje ili ograničavanje razlika u minimalnoj plati i izuzeća od minimalne plate;
  • delotvorna sprovođenje nacionalnih okvira za minimalne plate i uspostavljanje mehanizama praćenja.

Socijalni partneri pozivaju se da do 4. septembra 2020. odgovore na pitanja u okviru konsultacija, među kojima je i pitanje o najprikladnijem instrumentu. Komisija razmatra i zakonodavne i nezakonodavne instrumente, tj. direktivu u području radnih uslova i preporuku Saveta EU.

S obzirom na trenutnu pandemiju korona virusa i kako bi socijalni partneri imali dovoljno vremena da dostave odgovore, to razdoblje je duže nego u prethodnim konsultacijama.

Idući korak u drugoj fazi konsultacijasu pregovori između socijalnih partnera u cilju sklapanja sporazuma na osnovu člana 155. Ugovora o funkcionisanju EU (UFEU) ili predstavljanje predloga Evropske komisije.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…