Evropska komisija: Opomene i kazne Hrvatskoj i drugima u EU

Evropska komisija (EK) je pred avgustovske odmore izrekla opomene i kazne koje dostižu više miliona evra, uz dnevne "penale" Hrvatskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Luksemburgu, Grčkoj i drugim članicama Evropske unije zbog nepoštovanja propisa i politika Unije, uprkos upozorenjima Brisela.

Od Hrvatske EK zahteva da uskladi domaće propise s propisima EU o otpadu, za Bugarsku se traži kazna što nije zaštitila prirodna staništa i ptice, Slovenija je pozvana da primenjuje propise EU o vozačkim dozvolama a Austrija je tužena Sudu EU zato što ne dozvoljava učiteljima skijanja iz drugih članica da rade na austrijskim skijalištima. U 86 predmeta je EK uspela da se nagodi s članicama da povuku odluke suprotne evropskim propisima.
 
Te odluke treba da potvrdi Sud pravde EU u Luksemburgu, a najoštrije kazne izvršno telo EU je zatražilo za Grčku, i to od šest miliona evra, uz dnevnu novčanu kaznu od 35.000 evra sve dok vlada u Atini ne privoli grčku državnu brodograđevinsku kompaniju Helenik šipjards da vrati subvencije koje je dobila, a time su prekršena pravila jedinstvenog tržišta Unije.
 
Evropska komisija je u 86 predmeta uspela da se nagodi s državama EU da povuku odluke koje se kose s evropskim propisima.
 
Međutim, za kršenje pravila o zaštiti prirodne sredine i bezbednosti u prometu i skladištenju materija štetnih po zdravlje, Komisija je izrekla opomene i odredila rokove do kojih Hrvatska, Bugarska, Češka i Finska moraju da otklone ozbiljne propuste, jer će Komisija u protivnom zatražiti od Suda EU da kazni te države.
 
Komisija zahteva od Hrvatske da u potpunosti uskladi domaće propise s propisima EU o otpadu, kojima se nalaže da se na najmanju moguću meru svedu štetne posledice otpada po ljudsko zdravlje i okolinu, i da se obezbedi reciklaža otpada.
 
EK je već uputila zahteve Sudu EU da kazni bugarske vlasti zbog loše zaštite jedinstvenih staništa i ptica na planinskom lancu Rile i da se preduzmu mere protiv Češke zbog nepropisnog slanja 20.000 tona otrovnog otpada u Poljsku, imajući u vidu da češke vlasti nisu htele da vrate taj loše obezbeđeni otpad, mada su poljske vlasti to zahtevale.
 
Finskoj vladi je, uz pretnju tužbe Sudu EU, ponovo naloženo da svoje propise u potpunosti uskladi s pravilima EU o pristupu građana informacijama o prirodnoj sredini u pisanom, vizuelnom, audio, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku.
 
EK predočava da se time građanima jamči pravo na informacije o stanju očuvanosti prirodne sredine i omogućuje da učestvuju u donošenju odluka koje će uticati na njihovo zdravlje i kvalitet života.
 
Grčkoj je takođe zaprećeno kaznom zbog nepoštovanja pravila zajedničke organizacije poljoprivrednog tržišta u sektoru vina i slobode udruživanja, kao i slobode izbora zanimanja.
 
Luksemburg je tužen Sudu EU zbog nepoštovanja evropske direktive o razvrstavanju, označivanju i pakovanju materija i hemijskih smesa, pa je predloženo da se Luksemburgu odredi plaćanje dnevne novčane kazne u iznosu od 8.710 evra dok u potpunosti ne prenese direktivu u nacionalno zakonodavstvo.
 
Bugarska se našla na udaru oštrih zamerki zbog nepoštovanja odredbe EU o smanjenju potrošnje energije u zgradama, kojom se mora zajamčiti energetska efikasnost i novih i starih zgrada, uz redovne preglede sistema grejanja i klimatizacije.
 
Evropska komisija je pozvala Francusku da obezbedi primenu pravila o ispravnom funkcionisanju tržišta energije, uključujući propise o razdvajanju operatora prenosnog sistema od dobavljača i proizvođača energije, jačanju nezavisnosti i ovlašćenjima nacionalnih regulatora i poboljšanju funkcionisanja maloprodajnog tržišta u korist potrošača.
 
Komisija je utvrdila da francuski propisi onemogućavaju preduzeća, s izuzetkom nacionalnog operatera sistema električne energije, da grade dalekovode ka drugim državama EU i upravljaju njima, pa je zato dala rok od dva meseca Parizu da to uskladi, jer će u protivnom biti upućen zahtev Sudu EU da kazni francuske vlasti.
 
Pored ostalog je Sudu EU tužena Austrija jer ne dozvoljava učiteljima skijanja iz drugih članica Unije da rade na austrijskim skijalištima i time krši pravila jedinstvenog tržišta EU.
 
Evropska komisija je upozorila da i dalje postoji nezakonita trgovina kulturnim dobrima i postavila načelo slobodnog kretanja robe sa zaštitom nacionalnog blaga.
 
Ta direktiva treba da spreči šverc kulturnih dobara i da zemljama EU olakša povraćaj nacionalnog blaga. Pošto to nisu poštovali Kipar, Finska, Francuska, Španija, Litvanija, Poljska, Portugalija i Rumunija, dat im je rok od dva meseca pre no što Komisija pokrene postupak pred Sudom EU.
 
Komisija u Briselu je, uz upozorenje da će biti pokrenut kazneni postupak, pozvala Sloveniju da primenjuje jedinstvene propise EU o vozačkim dozvolama, što dosad nije bio slučaj.

Izvor: Beta 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…

Svet, Vesti

Deset godina od smrti Nelsona Mandele

_______
Beograd – Na današnji dan pre deset godina,  5. decembra 2013. umro je Nelson Mandela, predsednik Južnoafričke Republike, čovek čije je ime postalo simbol borbe protiv rasizma. Mandela je bio…