Evropska komisija objavila Pregled stanja u oblasti pravosuđa u EU

boginja pravde

Brisel, 21. jul 2020. – Evropska komisija je objavila Pregled stanja u oblasti pravosuđa u EU za 2020., uporedni pregled efkasnosti, kvaliteta i nezavisnosti pravosudnih sistema svih država članica EU.

Ovogodišnji Pregled stanja pokazuje poboljšanja efkasnosti pravosudnih sistema u znatnom broju država članica.

S druge strane, prema rezultatima objavljenog istraživanja Eurobarometra, građani u nekoliko država članica sve manje percipiraju pravosuđe kao nezavisno.

Pozitivni trendovi u efkasnosti pravosudnih sistema: U većini država članica za koje je u okviru Evropskog semestra utvrđeno da se suočavaju s posebnim poteškoćama od 2012. se primećuju pozitivni pomaci. Trajanje prvostepenih postupaka u gotovo svim se tim državama članicama skratilo ili je barem ostalo nepromenjeno.

Gotovo sve države članice izvestile su o visokoj stopi rešavanja predmeta (više od 97 %), što znači da sudovi generalno mogu držati korak s predmetima koji se pred njima pokreću i napredovati u zaključivanju nerešenih predmeta.

U Pregledu stanja razmatra se i efikasnost u određenim područjima prava EU, koja su odabrana zbog važnosti za jedinstveno tržište i poslovno okruženje. Ta područja su, između ostalih, pravo o zaštiti potrošača, u kojem se u sedam država članica predmeti rešavaju u manje od tri meseca, kao i pranje novca, za koje trajanje prvostepenih sudskih postupaka varira od prosečno godinu dana u polovini država članica pa do dve godine u nekoliko država članica koje se suočavaju s poteškoćama u području krivičnog progona zbog pranja novca.

Percepcija nezavisnosti pravosuđa pogoršala se u odnosu na 2019.: Prema rezultatima objavljenog istraživanja Eurobarometra u dve trećine država članica percepcija nezavisnosti pravosuđa među građanima se poboljšala od 2016. Međutim, u poređenju s prošlom godinom, ta percepcija je lošija u otprilike 40 % svih država članica i otprilike polovini država članica koje se suočavaju s posebnim poteškoćama. Kao razlog percepcije manjkave nezavisnosti sudova i sudija najčešće se navodi pritisak vlade i političara, a zatim pritisak ekonomskih ili drugih interesa.

Poboljšanja u pogledu pristupačnosti i rodne ravnopravnosti: Gotovo sve države članice omogućuju internet pristup nekim informacijama o svom pravosudnom sistemu, a većina ih pruža informacije i za osobe s oštećenjem vida ili sluha. Države članice počinju uvoditi sisteme za mašinsko čitljive presude, uz varijacije među državama članicama u pogledu stepena razvoja tih sistema. Presude u tom formatu pristupačnije su korisnicima i dostupnije široj javnosti.

Gotovo sve države članice imaju barem neka pojednostavljenja za decu, na primer mere za saslušanja prilagođena deci. Međutim, manje od polovine država članica ima internet stranice s informacijama o pravosudnom sistemu prilagođene deci. Konačno, iako je među sudijama na vrhovnim sudovima većine država članica i dalje manje od 50 % žena, od 2010. u većini država članica taj broj raste.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…