Evropska komisija objavila Godišnji izveštaj o praćenju primene prava EU

Evropska komisija

Brisel, 31. jul 2020.  – U Godišnjem izveštaju o praćenju primene prava EU predstavlja se način na koji je Evropska komisija 2019. pratila i obezbeđivala izvršenje prava EU i uspešnost država članica u različitim područjima politike.

Poštovanje vladavine prava jedan je od političkih prioriteta nove Evropske komisije na čijem je čelu Ursula fon der Lajen.

Efikasno sprovođenje prava EU važna je za građane jer se tako obezbeđuje poštovanje prava i koristi građana koje iz njega proizlaze, što bi im inače bilo uskraćeno. To je važno i za preduzeća kako bi se osigurali jednaki uslovi na čitavom unutrašnjem tržištu.

Iako je tokom protekle godine broj otvorenih predmeta zbog povrede ostao podjednak, broj novih predmeta zbog povrede povećao se za više od 20 % u poređenju s prethodnom godinom.

Luksemburg, Estonija i Litvanija imali su 2019. najmanje novih otvorenih predmeta zbog nepravilnog prenošenja ili pogrešne primene prava EU, a najviše su ih imale Španija, Italija i Grčka.

Evropska komisija je nastavila strogo sprovoditi pravila u svim područjima politike dajući pritom prednost područjima koja ponajviše utiču na svakodnevni život ljudi i preduzeća.

Neka od glavnih ciljanih područja politike bila su životna sredina, unutrašnje tržište, industrija, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća, kao i saobraćaj i mobilnost. Ona su zajedno činila polovinu svih predmeta.

Komisija je, na primer, preduzela mere protiv tri države članica zbog prekomernog zagađenja vazduha i protiv pet država članica koje korisnicima s invaliditetom nisu obezbedile jednak pristup jedinstvenom evropskom broju za hitne službe 112.

Sprovođenje prava EU zasnovano je na saradnji. Zbog toga Evropska komisija putem smernica i dijaloga aktivno podržava države članice u sprovođenju prava EU. U 2019. poseban je naglasak stavljen na podršku nacionalnim i regionalnim telima u sprovođenju pravila o upravljanju otpadom, kvalitetu vazduha, energetskoj efikasnosti, poljoprivrednim tržištima i rodnoj ravnopravnosti.

Kako bi građani i preduzeća imali koristi od prava EU, od presudne je važnosti da države članice u dogovorenim rokovima prenesu evropske direktive u svoj nacionalni pravni sistem.

Više od polovine svih postupaka zbog povrede u 2019. bilo je povezano s kasnim prenošenjem direktiva, iako se taj broj neznatno smanjio (s 419 predmeta u 2018. na 406 u 2019.).

U poređenju s tim, tokom poslednjih pet godina najviše je novih predmeta koji su se odnosili na kašnjenje u prenošenju bilo 2016. (847 predmeta). Kako bi olakšala pravovremeno i ispravno prenošenje, Komisija je nastavila pomagati državama članicama izradom planova implementacije, namenskih internet stranica i smernica, kao i razmenom najboljih praksi na sastancima stručnih grupa.

Kad je reč o povredama zbog kašnjenja u prenošenju, protiv Bugarske, Belgije, Grčke i Kipra pokrenuto je najviše novih predmeta, dok je protiv Danske, Italije i Litvanije pokrenuto najmanje.

Inače, nakon zahteva Evropskog parlamenta, Evropska komisija od 1984. objavljuje godišnje izveštaje o praćenju primene prava EU tokom prethodne godine. Evropski parlament zatim donosi rezoluciju o izveštaju Komisije.

Komisija pri rešavanju problema prednost daje onima za koje smatra da će njene mere izvršenja zaista postići konkretne rezultate i obezbediti korist za pojedince i preduzeća.

U raspodeli odgovornosti između evropskih institucija, Evropska komisija ima opštu odgovornost za pokretanje zakonodavnog postupka. Savet EU i Evropski parlament odlučuju o predlozima Komisije. Države članice odgovorne su za pravovremenu i ispravnu primenu i izvršenje prava EU  u nacionalnom pravnom poretku.

Komisija zatvara taj krug: kad njeni predlozi nakon donošenja postanu pravo EU, ona prati primenjuju li države članice to pravo na pravilan način i preduzima mere ako to ne čine.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…