“Evropa za nas“: Nagradno takmičenje za mlade novinare iz BiH

Pravo učešća u nagradnom takmičenju imaju mladi novinari iz BiH koji do 31. oktobra 2015. godine objave i na takmičenje prijave sopstveni novinarski članak o programima i projektima Evropske unije u BiH.

U takmičenju „Evropa za nas“ pravo učešća imaju svi profesionalni novinari, novinari amateri i studenti, građani Bosne i Hercegovine starosti od 18 do 35 godina (rođeni od 1980. do 1997. godine).

Učesnik takmičenja treba do 31. oktobra 2015. godine prijaviti sopstveni novinarski članak koji je u periodu od 1. augusta do 31. oktobra 2015. objavljen u štampanim novinama koje izlaze bilo gde na području BiH ili na bh. internet portalu koji je profilisan kao kredibilan vesnik sa svakodnevnom objavom aktuelnih informacija.

Novinarski članak treba biti isključivo na temu programa i projekata koje finansira Evropska unija, saradnje BiH i EU na njihovoj realizaciji, s fokusom na doprinos unapređenju života pojedinaca, grupa, zajednica i/ili sveukupne populacije u BiH. Poželjno je da članci obrađuju temu sa aspekta korisnika, da opisuju „ljudsku dimenziju“ i da sadrže autentične izjave aktera. Neki od primera tematskih oblasti su: Pomoć EU u oporavku od poplava, EU programi razmene i usavršavanja studenata, podrška razvoju privrede i dr. Više informacija o EU i aktivnosti Evropske unije u BiH dostupno je na web stranici www.europa.ba.

Prijavljeni novinarski članci trebaju biti originalni radovi, napisani u skladu s pravilima novinarske struke, dužine od 300 do 1000 reči i sa najmanje jednom autorskom fotografijom kao ilustracijom.

Nakon 31. oktobra EUIC/EUD komisija sastavljena iz stručnjaka iz oblasti novinarstva i komunikacija će izabrati 3 pobednička rada, i rezultate objaviti do 30.novembra 2015. godine na web stranici www.EUinfo.ba.

Autori prvoplasiranih radova će imati priliku da izaberu po jednu nagradu među sledećim artiklima: Laptop, smart telefon, tablet, televizor ili digitalni fotoaparat, sve u vrednosti većoj od 500 KM.

Nakon završetka procesa glasanja EU info centar će pobednicima ponuditi na izbor konkretne artikle;
Jedan učesnik takmičenja može prijaviti više objavljenih novinarskih članaka. EU info centar će na web stranici www.EUinfo.ba postaviti linkove na sve prijavljene novinarske članke koji zadovoljavaju osnovne forme i kriterijume novinarske struke i ovog takmičenja.

Prijavu novinarskog članka potrebno je poslati putem elektronske pošte na email adresu info@euic.ba, sa navedenim naslovom „Evropa za nas – Ime i Prezime učesnika/učesnice“ najkasnije do 31. oktobra 2015. godine. Prijave primljene nakon navedenog datuma neće se uzimati u obzir;
Prijave moraju sadržavati:
ime i prezime autora rada;
datum rođenja;
adresu stanovanja;
kontakt telefon;
link(ove) na internet portal(e) na kojima je objavljen novinarski članak ili skeniranu stranicu sa člankom ukoliko je isti objavljen u štampanim novinama.

Sve prijave automatski postaju vlasništvo EU info centra i mogu biti objavljene u EU elektronskim i štampanim publikacijama.

Prijavom na takmičenje učesnici garantuju:
da je prijavljeni novinarski članak njihovo autorsko djelo;
da su navedeni lični podaci tačni;
da učesnik takmičenja prihvata sva pravila navedena ovde.

Novinari mogu tražiti od EU info centra informacije o određenim programima i projektima Evropske unije koji su predmet njihovog istraživanja za novinarske članke koje žele napisati, objaviti i prijaviti za ovo takmičenje. Zahtevi za informacijama o EU projektima i za pojašnjenjima u vezi sa takmičenjem mogu se poslati na e-mail adresu info@euic.ba, sa navedenim predmetom poruke „Evropa za nas“.

Izvor: EUinfo.ba

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…