Eurofound: Šesto Ispitivanje uslova za rad u Evropi – 2015.

EUROFOND

Eurofound će 2015. godine sprovesti svoje šesto Ispitivanje uslova za rad u Evropi (IURE – EWCS).

U saradnji s kompanijom Ipsos, Eurofound će anketirati preko 43000 radnika u 35 evropskih zemalja u šestom talasu ispitivanja. Direktni razgovori vrše se u domovima ljudi i obuhvataju širok spektar pitanja o uslovima za rad datog pojedinca. Svi prikupljeni podaci se smatraju strogo poverljivim, a anonimnost svakog ispitanika je zagarantovana. Ciljna grupa ovog ispitivanja su lica u radnom odnosu koja se biraju nasumično iz statističkog uzorka koji obuhvata presek društva i njihov broj se kreće od 1000 do 3300 osoba u svakoj zemlji.

Ispitivanje istražuje pitanja u vezi s kvalitetom rada i pruža informacije o nizu tema: o izloženosti fizičkim i psihosocijalnim rizicima, dužini i organizaciji radnog vremena, statusu zaposlenosti, ugovoru o radu, radnom mestu, organizaciji rada, usklađenosti između posla i privatnog života i mešanju poslovnog i privatnog života, o obukama i učenju na radnom mestu, o glasu radnika na radnom mestu, zdravlju i blagostanju, kao i o zaradi. Ovaj šesti talas ispitivanja je važan događaj za Eurofound, pošto polazi od lekcija naučenih u prethodnih pet ispitivanja i daje uvid u raznovrsnost trendova na radnim mestima u Evropi tokom prethodnih 25 godina.

Eurofound je do sada sproveo pet Ispitivanja uslova za rad u Evropi: 1991, 1995, 2000-2001, 2005. i 2010. Evolucija IURE (EWCS) prati proširenje same Evropske unije tokom proteklih 25 godina. U 1991. ispitivanjem je bilo obuhvaćeno svega 12 zemalja, 1995. je bilo uključeno 15, a 2000. 16 zemalja (EU15 i Norveška) – kasnije ispitivanje je 2001. prošireno kako bi obuhvatilo 10 zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. U četvrto ispitivanje (2005) bilo je uključeno svih 27 zemalja članica EU plus Hrvatska, Turska, Švajcarska i Norveška, dok su petim ispitivanjem (2010) bile obuhvaćene iste zemlje (bez Švajcarske), uz učešće Albanije, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Kosova i Bosne i Hercegovine – ukupno 34 zemlje.

Šesto ispitivanje obuhvata 35 zemalja – 28 zemalja članica Evropske unije, pet zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska), kao i Švajcarsku i Norvešku, što ovaj talas čini najobuhvatnijim do sada u smislu broja obuhvaćenih zemalja. Prvi rezultati šestog Ispitivanja uslova za rad u Evropi biće dostupni pre kraja 2015.

Izvor: eurofound.europa.eu

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…