EU jača pravo na pretpostavku nevinosti

vladavina prava

12. februara  2016. doneta je direktiva o jačanju određenih vidova pretpostavke nevinosti i prava učešća  na raspravi u krivičnom postupku.

Svrha direktive je jačanje prava na pošteno suđenje u krivičnom postupku utvrđivanjem minimalnih pravila o određenim vidovima pretpostavke nevinosti  i prava učešća na raspravi. Na taj način direktivom se  nadopunjava pravni okvir iz Evropske konvencije o ljudskim pravima i Povelje o temeljnim pravima. Direktivom će se ojačati uzajamno poverenje među pravosudnim telima država članica i olakšati uzajamno priznavanje odluka u krivičnim stvarima.

Prema toj direktivi države članice moraće obezbediti da se osumnjičeni i optuženi smatraju nedužnima dok im se ne dokaže krivica u skladu sa zakonom. Direktivom se predviđaju dva prava povezana s tim načelom: pravo na odbranu ćutanjem i pravo osobe da samu sebe ne izloži krivičnom progonu.

Države članice moraće, uz to, poštovati sledeće povezane obaveze: pre konačne presude osumnjičeni i optuženi ne bi trebali biti prikazivani kao krivi upotrebom mera telesnog ograničavanja slobode, a teret dokaza leži na tužiocu pri čemu bi svaka opravdana sumnja u pogledu krivice trebala ići u korist optužene osobe.  Ovom se direktivom obuhvata i pravo učešća na raspravi.

Štaviše, države članice moraće obezbediti da osumnjičeni i optuženi imaju na raspolaganju efikasno pravno sredstvo ako su njihova prava iz ove direktive prekršena.

Nakon objave direktive države članice imaće dve godine za donošenje zakona i drugih propisa potrebnih za usklađivanje s njom.

Izvor: europa.eu

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…