1. Početna
  2. Društvo
  3. Pravosuđe
  4. Društvo sudija Srbije o Zakonu o javnom beležništvu

Društvo sudija Srbije o Zakonu o javnom beležništvu

sudijski čekić

Društvo sudija Srbije, ne osporavajući pravo izvršne vlasti da prenosi svoja javna ovlašćenja, izražava zabrinutost zbog ponovnog zadiranja u ustavom garantovanu nezavisnost sudske vlasti koja pripada sudovima, kao i u prava građana na pravnu ličnost i mirno uživanje imovine.

Pojedinim odredbama Zakona o javnom beležništvu, izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o vanparničnom postupku i Zakona o overi potpisa, prepisa i rukopisa, iako nije postojao razlog zaštite javnog interesa, nepotrebno i neprimereno je ograničena autonomija volјe građana, pravo na raspolaganje imovinom, pravo da zaštitu u pravnim stvarima koje pripadaju sudskoj vlasti ostvare pred sudom i ugroženo pravo građana na pravnu zaštitu.

Građanima je uskraćeno da, u skladu sa Ustavom garantovanim lјudskim pravima, samostalno odlučuju o svojim pravima i obavezama u pravnom prometu i izaberu da li će raspolagati svojom imovinom i pravima uobičajenim pravnim poslovima ili u formi javnobeležničkog zapisa kod notara, ukoliko žele da pravni posao dobije snagu javne izvršne isprave.

Visokim tarifama za notarske usluge znatno je otežan pravni promet, jer su za građane povećani izdaci prilikom zaklјučenja pravnih poslova. U situaciji evidentnog pada standarda, za očekivati je da će se pravni poslovi zaklјučivati bez ikakve overe što uz rizik povećanja pravne nesigurnosti smanjuje i fiskalne prihode.

Društvo sudija poziva nadležne da sa dužnom pažnjom i poštovanjem čuju i uvaže mišlјenje i predloge struke i preduzmu hitne mere u interesu građana pojedinačno i društva u celini.

Izvor: Društvo sudija Srbije

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…