DRI predstavila nalaze iz izveštaja o revizijama koje je sprovela tokom 2015.

Državna revizorska institucija, sprovođenjem revizija tokom 2015. godine, obuhvatila je podatke iz finansijskih izveštaja koji se odnose na prihode i primanja u iznosu od 2.638,7 milijardi dinara, rashode i izdatke u iznosu od 1.979,0 milijardi dinara, nefinansijsku imovinu u iznosu od 793,0 milijardi dinara, finansijsku imovinu u iznosu od 3.286,5 milijardi dinara i obaveze u iznosu od 3.720,0 milijardi dinara, rekao je Radoslav Sretenović, generalni državni revizor. On je danas na konferenciji za novinare predstavio nalaze koje se odnose na 174 izveštaja o reviziji.

Rashodi za zaposlene revidirani su u iznosu od 53,5 milijardi dinara. Utvrđene nepravilnosti iznose dvemilijarde dinara ili 3,8odstood ukupno izvršenih rashoda za ove namene, rekao je Sretenović. On je dodao da je utvrđenveći broj zaposlenih od propisanog kod lokalnih vlasti i zdravstvenih ustanova za 564 lica.

Svako treće javno preduzeće kod koga je Državna revizorska institucije sprovela reviziju, nije smanjilo zarade u skladu sa zakonom, objasnio je Sretenović.

U oblasti prihoda i primanja utvrđene su nepravilnosti kod više subjekata revizije u ukupnom iznosu od 6,8 milijardi dinara.

Kod 59 subjekata revizije nisu pravilno izvršeni i evidentirani rashodi zausluge po ugovoru u ukupnom iznosu od 2,2 milijarde dinara. Od toga 2,1 milijardadinara se odnosi na isplate obuhvaćene revizijom pravilnosti poslovanja, a 110 miliona dinara na nepravilnosti utvrđene revizijom finansijskih izveštaja.

Subjekti revizije su u 2014. godini nepravilno izvršili rashode za subvencije u ukupnom iznosu od 1,2 milijarde dinara, rekao je Sretenović.

Po njegovim rečima, u oblasti rashoda za socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu utvrđene su nepravilnosti u iznosu od 5,9 milijardi dinara.

Subjekti revizije su u 2014. godini nepravilno izvršili dotacije u ukupnom iznosu od 1,1 milijarde dinara.

Ukupno utvrđene nepravilnosti nastale u vezi sa izvršenjem izdataka za nefinansijsku imovinu i izdataka za nabavku finansijske imovine iznose 7,9 milijardi dinara.

Revizijom su obuhvaćene javne nabavke u iznosu od 52 milijarde dinara i utvrđene su nepravilnosti u iznosu od 14,5 milijardi dinara, što čini 27,9% nepravilnosti, objasnio je Sretenović.

U postupku revizije izvršena je provera sprovođenja popisa imovine i obaveza, kao i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Utvrđene su nepravilnosti u ukupnom iznosu od 22,9 milijardi dinara kod 31 subjekta revizije. Od navedenog iznosa, deo od 12,5 milijardi dinara odnosi se na neizvršen popis imovine i obaveza, a preostali iznos od 10,4 milijardedinara na ostale nepravilnosti.

Nepravilnosti koje se odnose na nefinansijsku imovinu utvrđene su u iznosu od 13,7 milijardi dinara, dok se nepravilnosti koje se odnose na iskazivanje podataka o finansijskoj imovini utvrđene u ukupnom iznosu od 142,6 milijarde dinara.

Revidiranjem obaveza lokalnih vlasti, političkih stranaka, javnih preduzeća i drugih korisnika javnih sredstava utvrđene su nepravilnosti u iznosu od 20,3 milijardi dinara.

Nepravilnosti kod kapitala utvrđene su u ukupnom iznosu od 19,4 milijarde dinara, rekao je Sretenović.

Po rečima generalnog državnog revizora, Državna revizorska institucija je ove godine subjektima revizije dala ukupno 1.686preporuka, radi otklanjanja nepravilnosti i unapređenja usklađenosti poslovanja sa zakonima i propisima.

Efekti mera preduzetih u toku revizije iskazani su vrednosno i kvantitativno. Vrednosno iskazani efekti iznose 28,2 milijarde dinara. Kvantitativni efekti odnose se na 258 donetih procedura i internih akata u svrhu unapređenja finansijskog upravljanja i kontrole.

Vrednosno iskazani efekti mera preduzetih nakon dostavljanja izveštaja o reviziji iznose 2,1 milijarda dinara.

Vrednosno iskazani efekti prikazanih mera preduzetih po izveštajima iz prethodnih godina iznose najmanje 17,3 milijarde dinara.

Do sada, Državna revizorska institucija je na osnovu nalaza iz izveštaja o revizijama u 2015. godini, podnela 83 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, jednu prijavu za privredni prestup i 12 krivičnih prijava, poručio je Sretenović. On je dodao da je Institucija u toku godine podnela i tri informacije nadležnim tužilaštvima.

Pravni timovi nastavljaju da razmatraju i analiziraju izveštaje u vezi sa elementima za podnošenje prijava nadležnim organima. Imena odgovornih lica objavićemo naredne godine, poručio je Sretenović.

Izvor:Državna revizorska institucija

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…